1. Trafik på leden mellan Södermalm och city.
  20 mars 2024

  Renare luft i svenska städer har gynnat hälsan

  Luften i svenska städer har blivit betydligt bättre under de senaste 20 åren. Forskare bedömer att minskade föroreningar har bidragit till flera tusen färre dödsfall varje år.

 2. Skorsten, som det kommer vit rök ur, mot blå himmel.
  23 januari 2024

  Koldioxidskatt är ett effektivt sätt att minska utsläpp

  Koldioxidskatten fungerar. Utan den skulle utsläppen från industrin vara betydligt högre i Sverige. Men det finns mer att göra för att minska utsläppen, enligt en studie från KTH.

 3. Avgaser från bil
  16 januari 2024

  Sjukfrånvaron ökar med luftföroreningar

  Forskare kan för första gången visa att fler sjukskriver sig när skadliga partiklar ökar i luften. I Stockholm kan fyra procent av korttidsfrånvaron kopplas till luftföroreningar, visar en studie.

 4. Hundpromenad i parkområde.
  19 oktober 2023

  Grönare städer kan ha stor effekt på utsläppen

  Fler grönområden, stadsodlingar, trevliga miljöer för promenader och cykling. Dussintals europeiska städer kan bli koldioxidneutrala om naturen får ta mer plats i den urbana miljön, visar en studie.

 5. Trafik Essingeleden, Stockholm
  10 augusti 2023

  Luftföroreningar ökar risken för demens

  Små ökningar av luftburna partiklar höjer risken för demens betydligt. Det visar en studie som undersökt hälsan hos personer som bor i centrala Stockholm.

 6. Höga skorstenar som det kommer vit rök ur, mot blå himmel.
  5 april 2023

  En femtedel av utsläppen ska fångas in – högst osäkert hur

  Upp emot en femtedel av dagens koldioxidutsläpp ska tas om hand av storskalig koldioxidinfångning, enligt länders beräkningar – en teknik som ännu är i sin linda. Vi riskerar att bli beroende av en storskalig koldioxinfångning som vare sig är hållbar eller realistisk, menar...

 7. 10 mars 2023

  Gen kan öka risken för demens om luften är dålig

  Det finns en koppling mellan luftföroreningar och risken att drabbas av demens. En ny studie från Umeå visar att personer med en specifik genvariant löper extra stor risk om de utsätts för skadliga partiklar under lång tid.

 8. 6 mars 2023

  Rätt mix av träd renar stadsluften bäst

  Barrträd är bra på att rena luften från föroreningar, men lövträd kan vara bättre på att fånga upp partiklar. En blandning av träd gynnar därför miljön i städer, visar en studie.

 9. Pojke med mamma vid ett övergångsställe
  24 februari 2023

  Barns lunghälsa förbättrades när stadsluften blev renare

  I takt med att luftföroreningarna i Stockholm har minskat har barns och ungdomars lungkapacitet blivit bättre. Det visar en studie från Karolinska institutet.

 10. Små fågelungar i händer
  6 december 2022

  Fågelungar har det tufft i städerna

  För en liten nykläckt fågel kan livet i en stad vara svårt. Forskning visar att de tydligt påverkas av en viss typ av luftförorening och vilka träd som finns i närheten av boet.

 11. Många speglar och annan utrustning som forskarna använt.
  28 november 2022

  Forskare styr fotosyntes med speglar

  Med hjälp av speglar, placerade bara hundratals nanometer ifrån varandra, har forskare lyckats dra nytta av ljus på ett effektivt sätt. Deras upptäckt kan användas för att styra fotosyntesens första steg – för att (på sikt) omvandla koldioxid till bränsle.

 12. Arbetare i hjälmar och västar i fabriksmiljö utomhus håller i rör
  23 november 2022

  Koldioxidinfångning: Så omvandlas rökgasen från fabriken i Piteå

  Koldioxidinfångning förväntas spela en viktig roll framöver, men det är en ofta dyr och krävande process. Forskare vid Luleå tekniska universitet testar nu en ny teknik på den insamlade rökgasen från ett fabrikstak i Piteå.

 13. Två händer och lår tillhörande barn med myggbett på hand och arm
  3 november 2022

  Mer denguefeber och malaria i Europa när värmen ökar

  Denguefeber och malaria kommer spridas allt mer i Europa. Det är bara ett par exempel, av många, på hur förbränning av fossila bränslen och ett varmare klimat slår mot människors hälsa.

 14. kust med flata stenar, täckta av sjögräs och alger
  27 september 2022

  Gasutsläppet hotar livet i havet

  Gasläckan i Östersjön, nära Bornholm, kan bli ödesdigert för havslivet. Det menar forskaren Thomas Dahlgren som har studerat vilka effekter utsläpp har på bland annat fisk.

 15. 13 september 2022

  Luftföroreningar kan ge inflammation i kroppen

  Sverige är ett av de länder i världen med renast luft. Ändå uppskattar forskare att luftföroreningar bidrar till omkring 7 600 förtida dödsfall varje år. En hypotes är att partiklar som tar sig ner i luftvägarna orsakar inflammation som sedan sprids i kroppen.

 16. 7 september 2022

  Miljözoner i städer kan rädda liv

  Om Malmö skulle införa förbud mot bilar som släpper ut kvävedioxid över ett visst gränsvärde kan det spara 28 människoliv, förhindra åtta barn från att få astma och nio gravida från att få högt blodtryck. Anledningen är den hälsopåverkan som luftföroreningar har.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera