Två händer och lår tillhörande barn med myggbett på hand och arm
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Denguefeber och malaria kommer spridas allt mer i Europa. Det är bara ett par exempel, av många, på hur förbränning av fossila bränslen och ett varmare klimat slår mot människors hälsa.

Det visar en rapport från 44 europeiska forskare. Rapporten handlar om hälsorisker i Europa till följd av klimatförändringarna. Den belyser redan existerande hälsoeffekter och framtida scenarion.

Bland annat finns en ökad risk, när temperaturerna stiger, att människor smittas av infektionssjukdomar.

Rapporten om hälsorisker visar bland annat:

  • Under 2000-2009 jämfört med 2010-2019 ökade exponeringen för värmeböljor i snitt med 57 procent, med lokala ökningar mer än 250 procent.
  • Risken för spridning av infektionssjukdomar som denguefeber, malaria, vibrioinfektioner och West Nile-viruset ökar i Europa.
  • Den fortsatta förbränningen av fossila bränslen ledde till år 2020 till 117 000 dödsfall på grund av luftföroreningar, mest från transportsektorn.
  • Nästan 60 procent av 197 undersökta städer i Europa rapporterar att klimatförändringarna hotar hälso- och sjukvården eller folkhälsan, med värmerelaterade sjukdomar som den största klimatrelaterade hälsorisken.

– Rapporten kan ses som en varningsklocka för europeiska regeringar, hälso- och sjukvårdsledningar och andra beslutsfattare att ta till sig i arbetet för att skydda människors hälsa, säger Maria Nilsson, professor vid Umeå universitet och ordförande för Lancet Countdown i Europa, som står bakom rapporten.

Covid-19-pandemin har pekat på behovet av att skydda européernas hälsa, men nu är det tydligt att klimatförändringarnas ökande hälsoeffekter sätter ytterligare press på hälso- och sjukvården, enligt Maria Nilsson.

– För att klara det behöver vi klimat- och miljömässigt hållbara hälsosystem med resurser och beredskap för att minska nuvarande och framtida hälsoeffekter.

Läs också:
Klimatförändringarna redan stort hot mot människors hälsa
Fler sjuka av saltrubbning i blodet när klimatet värms

Rapport:

The 2022 Europe report of the Lancet Countdown on health and climate change: towards a climate resilient future, Lancet Countdown Europe.

Kontakt:

Maria Nilsson, professor vid institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet
maria.nilsson@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera