1. Två lastfartyg på lugnt hav
  8 maj 2024

  Fartygens tvätt av avgaser skadar Östersjön

  Utsläpp från fartyg med så kallade skrubbrar gör stor skada i Östersjön, enligt forskare bakom en studie. Utsläppen orsakar samhällskostnader till miljardbelopp, samtidigt som branschen tjänar pengar på att driva fartyg med billig tjockolja i stället för renare bränsle.

 2. Vitt elflygplan med plats för två personer mot blå himmel.
  23 januari 2024

  Elflygplan har stora klimatfördelar

  Forskare har gjort världens första livscykelanalys av ett mindre elflygplan och jämfört med ett fossildrivet plan. Studien visar att elplanets klimatpåverkan är betydligt lägre. En nackdel är att batterierna kräver sällsynta metaller.

 3. 12 oktober 2023

  Ny katalysator banar väg för bränsle laddat med vätgas

  En ny typ av katalysator kan göra det möjligt att tanka bilen med framtidens flytande vätgasbränsle. Det hoppas forskare vid Lunds universitet.

 4. 13 juni 2023

  Utsläpp i hamnar hotar havsmiljön

  ​De sammanlagda utsläppen av skadliga ämnen från sjöfarten innebär alarmerande miljörisker, enligt forskare. Båtbottenfärg och vatten från skrubbrar, som ska rena fartygens avgaser, ligger bakom merparten av de farliga utsläppen.

 5. 7 juni 2023

  El billigare än diesel för tunga lastbilar

  Elektrifiering av tunga lastbilar som kör långa sträckor har ansetts olönsamt. Men forskare kan nu visa att el kan vara ett billigare alternativ än diesel.

 6. Landsväg, sedd från passagerarsidan i bil, närmast syns bilens sidofönster samt sidospegeln.
  27 april 2023

  Rätten att köra bil dominerar riksdagsdebatter

  Vissa måste få fortsätta köra bil som de alltid gjort, annars är det orättvist. Ungefär så lyder argument ofta när politiker diskuterar omställningen till ett fossilfritt samhälle ur rättvisesynvinkel. Och det är inte särskilt konstruktivt. Det menar SLU-forskare som har synat...

 7. 5 april 2023

  Fraktfartyg kan få bättre vind i seglen

  Stora fartyg som seglar över världshaven kan bli en vanligare syn i framtiden. Forskare har nu tagit fram en metod som kan ge utvecklingen av vinddrivna fraktbåtar en skjuts framåt.

 8. Höga skorstenar som det kommer vit rök ur, mot blå himmel.
  5 april 2023

  En femtedel av utsläppen ska fångas in – högst osäkert hur

  Upp emot en femtedel av dagens koldioxidutsläpp ska tas om hand av storskalig koldioxidinfångning, enligt länders beräkningar – en teknik som ännu är i sin linda. Vi riskerar att bli beroende av en storskalig koldioxinfångning som vare sig är hållbar eller realistisk, menar...

 9. Tät dimma i Indien
  21 mars 2023

  Rabatt på fossilt bränsle kan slopas – om fördelarna blir tydliga

  Skattelättnader för fossila bränslen är vanliga i utvecklingsländer, och slopade subventioner möter motstånd. Men människors attityder kan ändras om politiska förslag visar att pengarna i stället kan användas till investeringar för ökad välfärd.

 10. 15 mars 2023

  Tystare propeller banar väg för bättre elflygplan

  Utvecklingen av det fossilfria flyget tampas med ett problem – effektiva propellrar i eldrivna plan är bullriga. Men nu har forskare hittat en metod som kan leda till tystare och energisnålare flygturer.

 11. Förmögen kvinna anländer till ett väntande privatflyg.
  26 januari 2023

  Reslystna dollarmiljonärer ett växande hot mot miljön

  Dollarmiljonärerna blir allt fler och de reser mycket med flyg. Enligt en ny studie väntas de stå för nästan tre fjärdedelar av koldioxidutsläppen framöver. Krafttag behövs nu för att minska lyxresenärernas miljöpåverkan, menar forskare.

 12. Arbetare i hjälmar och västar i fabriksmiljö utomhus håller i rör
  23 november 2022

  Koldioxidinfångning: Så omvandlas rökgasen från fabriken i Piteå

  Koldioxidinfångning förväntas spela en viktig roll framöver, men det är en ofta dyr och krävande process. Forskare vid Luleå tekniska universitet testar nu en ny teknik på den insamlade rökgasen från ett fabrikstak i Piteå.

 13. Utsläpp i en hamn
  8 november 2022

  Bättre mätmetoder krävs för att klara klimatmålen

  För att begränsa den globala uppvärmningen måste utsläppen av växthusgaser minska. Men forskare ser nu stora brister i mätmetoderna som används för övervakning av utsläpp och åtgärder. Främst behövs bättre metoder för att kunna följa utvecklingen på lokal nivå.

 14. Två händer och lår tillhörande barn med myggbett på hand och arm
  3 november 2022

  Mer denguefeber och malaria i Europa när värmen ökar

  Denguefeber och malaria kommer spridas allt mer i Europa. Det är bara ett par exempel, av många, på hur förbränning av fossila bränslen och ett varmare klimat slår mot människors hälsa.

 15. 12 oktober 2022

  Så kan andelen förnybar el ökas

  Genom att ställa om till flexibla energisystem där fjärrvärmesystem, elsystem och industri samverkar kan problemet med ojämnt energiflöde från vindkraft delvis lösas visar forskning från Linköpings universitet.

 16. vita moln mot en blå himmel
  4 oktober 2022

  Läckande metangas ger liten klimatpåverkan

  Metangasen från Nord Stream-ledningarna påverkar havet. Men för de globala klimatförändringarna spelar utsläppet sannolikt en liten roll, enligt forskaren Volker Brüchert vid Stockholms universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera