Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Elektrifiering av tunga lastbilar som kör långa sträckor har ansetts olönsamt. Men forskare kan nu visa att el kan vara ett billigare alternativ än diesel.

Omställningen från en fossildriven till eldriven fordonsflotta har hittills framför allt synts inom lätta fordon, som personbilar och distributionsbilar.

När det gäller tunga lastbilar som kör långa sträckor har omställningen gått långsamt. Den rådande uppfattningen är att sådana fordon skulle behöva stora batterier, som upptar så mycket lastkapacitet att eldriften inte blir lönsam.

Men nu har forskare på Chalmers kommit fram till att el faktiskt kan vara ett billigare alternativ till diesel – även för tunga transporter.

− Vi har tittat på ett scenario där tunga lastbilar kör mellan Helsingborg och Stockholm. Vi har jämfört två olika batteristorlekar och två tänkbara priser på snabbladdning. Vår slutsats är att transporterna ser ut att kunna elektrifieras på ett kostnadseffektivt sätt, säger forskaren Johannes Karlsson vid Chalmers tekniska högskola.

Modell utgår från skånskt åkeri

I studien skapade forskarna en modell baserad på data från ett verkligt åkeri i Helsingborg. Det valdes eftersom det kan anses ha typiska uppdrag och förutsättningar för ett åkeri i den delen av Sverige. Åkeriet kör även transporter på långa sträckor.

Det stora batteriet behövde inte laddas på vägen utan bara på företagets egna depåer, men tog å andra sidan mer av lastkapaciteten. Det mindre batteriet behövde snabbladdas på vägen, men krävde inte lika mycket av lastkapacitet. Resultatet visade att det var lönsamt att köra på el för åkeriet i studien.

− Med rätt batteristorlek bör det i många fall vara möjligt att elektrifiera de tunga lastbilarna så att kostnaden blir densamma eller lägre jämfört med om lastbilarna drivs av en dieselmotor. Den bästa storleken på batteriet avgörs av om man kör lätt last, som paket eller grönsaker, eller om man kör tung last som drycker eller virke, säger Johannes Karlsson och fortsätter:

− Andra viktiga faktorer som påverkar valet av batteristorlek är körmönster och priset på snabbladdning. Ett realistiskt framtidsscenario är att lastbilar har olika batteristorlekar.

Hoppas skynda på omställning

Att investera i batterier och laddningsutrustning innebär en kostnad. För att investeringen ska löna sig har forskarna i en tidigare studie visat att batteriet i en eldriven lastbil behöver laddas och laddas ur minst 1400 gånger, vilket är något som de flesta kommersiella fordon överskrider under sin livstid.

Studier av den typ som gjorts vid Chalmers är ovanliga. När det gäller elektrifiering av tunga lastbilar har man tidigare i huvudsak undersökt scenarion där lastbilarna rör sig och laddas inom ett avgränsat område, som till exempel en hamn.

Chalmersforskarna hoppas nu att deras resultat ska påskynda omställningen från diesel till el inom tunga lastbilstransporter.

− Vi har visat att man kan elektrifiera en tung fordonsflotta på ett konstadseffektivt sätt. Det bör kunna leda till att företag verkligen vågar satsa på en omställning. Ekonomiska incitament brukar innebära att förändringar kan gå snabbt, och vår studie är realistisk för många transportuppdrag, säger forskaren Anders Grauers på Chalmers.

Mer om studiens beräkningar:

Priset på diesel sattes till 1,20 euro per liter och priset på snabbladdning till 0,17 euro per kilowattimme respektive 0,40 euro per kilowattimme. Priserna är angivna utan moms. I övrigt utgick forskarna från att kostnader som till exempel service var lika för lastbilarna oavsett om de kördes på el eller diesel.

Vetenskaplig studie:

Case Study of Cost-Effective Electrification of L Case Song-Distance Line-Haul Trucks, Energies.

Kontakt:

Johannes Karlsson, doktorand i reglerteknik, institutionen för elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola, johannes.karlsson@chalmers.se

Anders Grauers, docent i reglerteknik, institutionen för elektroteknik vid Chalmers tekniska högskola, anders.grauers@chalmers.se 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera