Stor solpark omgiven av ökensand
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Utbyggnaden av solenergiparker i Sahara kan ha oväntade effekter i länder långt från ökenområdet. Produktionen av solenergi kan minska i länder som USA, Indien och Kina – men öka i Skandinavien.

Det är känt sedan tidigare att storskaliga solenergiparker i Saharas öken kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet. Det beror på att solpanelerna är mörkare än den omgivande ljusa sanden och därför absorberar extra mycket energi, där en stor del avges som värme.

Enligt nya simuleringar kan de stora solparkerna i Sahara även påverka klimat och produktion av solenergi globalt.

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger forskaren Zhengyao Lu vid Lunds universitet.

Förändringar i atmosfären

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA.

Enligt forskarna beror detta på förändringar i ytans albedo, som är ett mått på ljus som reflekteras av en belyst yta och som hör ihop med de mörka solpanelerna. Solparkerna kan också påverka atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Men de här förändringarna kan också gynna vissa områden och leda till ökad produktion av solenergi.

Färre moln gynnar vissa länder

Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Det beror till exempel på att molntäcket minskar. Färre moln ger mer sol och kan därför gynna produktion av solenergi.

– Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Mer kunskap behövs

Studien utgår från ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker. Då skulle solenergiproduktionen påverkas med plus eller minus fem procent.

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Vetenskaplig studie

Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally, Communications Earth & Environment.

Kontakt:

Zhengyao Lu, forskare vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet, zhengyao.lu@nateko.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera