1. Pojke med mamma vid ett övergångsställe
  24 februari 2023

  Barns lunghälsa förbättrades när stadsluften blev renare

  I takt med att luftföroreningarna i Stockholm har minskat har barns och ungdomars lungkapacitet blivit bättre. Det visar en studie från Karolinska institutet.

 2. Små fågelungar i händer
  6 december 2022

  Fågelungar har det tufft i städerna

  För en liten nykläckt fågel kan livet i en stad vara svårt. Forskning visar att de tydligt påverkas av en viss typ av luftförorening och vilka träd som finns i närheten av boet.

 3. Många speglar och annan utrustning som forskarna använt.
  28 november 2022

  Forskare styr fotosyntes med speglar

  Med hjälp av speglar, placerade bara hundratals nanometer ifrån varandra, har forskare lyckats dra nytta av ljus på ett effektivt sätt. Deras upptäckt kan användas för att styra fotosyntesens första steg – för att (på sikt) omvandla koldioxid till bränsle.

 4. Arbetare i hjälmar och västar i fabriksmiljö utomhus håller i rör
  23 november 2022

  Koldioxidinfångning: Så omvandlas rökgasen från fabriken i Piteå

  Koldioxidinfångning förväntas spela en viktig roll framöver, men det är en ofta dyr och krävande process. Forskare vid Luleå tekniska universitet testar nu en ny teknik på den insamlade rökgasen från ett fabrikstak i Piteå.

 5. Två händer och lår tillhörande barn med myggbett på hand och arm
  3 november 2022

  Mer denguefeber och malaria i Europa när värmen ökar

  Denguefeber och malaria kommer spridas allt mer i Europa. Det är bara ett par exempel, av många, på hur förbränning av fossila bränslen och ett varmare klimat slår mot människors hälsa.

 6. kust med flata stenar, täckta av sjögräs och alger
  27 september 2022

  Gasutsläppet hotar livet i havet

  Gasläckan i Östersjön, nära Bornholm, kan bli ödesdigert för havslivet. Det menar forskaren Thomas Dahlgren som har studerat vilka effekter utsläpp har på bland annat fisk.

 7. 13 september 2022

  Luftföroreningar kan ge inflammation i kroppen

  Sverige är ett av de länder i världen med renast luft. Ändå uppskattar forskare att luftföroreningar bidrar till omkring 7 600 förtida dödsfall varje år. En hypotes är att partiklar som tar sig ner i luftvägarna orsakar inflammation som sedan sprids i kroppen.

 8. 7 september 2022

  Miljözoner i städer kan rädda liv

  Om Malmö skulle införa förbud mot bilar som släpper ut kvävedioxid över ett visst gränsvärde kan det spara 28 människoliv, förhindra åtta barn från att få astma och nio gravida från att få högt blodtryck. Anledningen är den hälsopåverkan som luftföroreningar har.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera