1. 6 september 2022

  Fler elbilar kan ge sämre luft i städerna

  Fler elbilar kan leda till ohälsa och ökade vårdkostnader på grund av försämrad luftkvalitet. Att satsa på infrastruktur för cykling har däremot övervägande positiva effekter på folkhälsan – och kan minska vårdkostnaderna med hundratals miljoner.

 2. 21 juni 2022

  Spädbarn som utsätts för luftföroreningar har sämre lungfunktion

  Spädbarn som bor på adresser i Stockholm med förhöjda halter av luftföroreningar har försämrad lungfunktion redan vid sex månaders ålder. Det var framför allt trafiken som avgjorde hur mycket luftföroreningar barnen utsattes för.

 3. 17 maj 2022

  Bästa sätten att minska biltrafiken i städer

  Vilka åtgärder för att minska biltrafiken i städerna fungerar bäst? Forskare vid Lunds universitet har gått igenom nästan 800 vetenskapliga studier för att ta reda på svaret.

 4. 27 april 2022

  Bättre hälsa för boende när bussarna går på el

  Boende längs en busslinje i Göteborg mådde betydligt bättre när hybridbussar byttes mot helt eldrivna bussar. Med sänkta bullernivåer minskade också sömnstörningar, trötthet och nedstämdhet. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

 5. 20 april 2022

  Luftföroreningar kopplas till ökad risk för covid-19 hos unga 

  Är du under 30 och bor på en trafiktät adress i Stockholm? Då ökar risken att få covid-19, visar en studie på unga vuxna.

 6. 2 mars 2022

  Kemikaliemix fick fiskar att ändra beteende

  Hormonstörande ämnen i naturen påverkar inte bara fullvuxna fiskar. De förändrar också hur ynglen beter sig. En studie visar att blandade kemikalier ledde till både hyperaktivitet och annorlunda simning.

 7. 9 februari 2022

  Luftföroreningar och havandeskapsförgiftning – finns det samband?

  En studie från Lunds universitet visar att halten av luftföroreningar påverkar moderkakan hos kvinnor med havandeskapsförgiftning.

 8. 16 december 2021

  Julen doftar – även efter covid-19

  Julen är full av dofter. Men den behöver inte vara fördärvad för den som tappat luktsinnet, till exempel på grund av covid-19. Även om dofterna dämpas kan vi uppleva dem på flera sätt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera