Artikel från Karlstads universitet

Att elda med pellets i stället för träkol vid matlagning i Zambia, minskar luftföroreningar som leder till dödsfall. Samtidigt sparas urskogen. Forskare vid Karlstads universitet har undersökt hur restmaterial från skogs- och jordbruk kan användas för sådan pelletsproduktion.

Världen behöver effektivare energisystem som bygger på förnybara råvaror, en ekvation som inte är så lätt att lösa.

– I den här studien har vi tittat på tolv olika tillgängliga restprodukter för pelletsproduktion i Zambia och studerat hur dessa produkter fungerar tillsammans i olika blandningar, säger Stefan Frodeson, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem. Studien har lett till att flera olika restmaterial från skogs- och jordbruk, lämpliga för pelletsproduktion, har hittats. Viktiga resultat är också hur materialen ska kunna användas för att tillverka en produkt som klarar de krav som ställs för produktion i Afrika.

Restprodukter blir råvaror till hållbar pelletsproduktion

Zambia ligger högt på listan av länder där skövling av urskog förekommer i stor skala. En stor anledning är skogsavverkning för att tillverka träkol som används vid matlagning. Hälsoriskerna på grund av luftföroreningar i hemmen orsakar fler dödsfall globalt än malaria, HIV och tuberkulos gör tillsammans.

– I detta arbete har vi ett samarbete med företaget Emerging Cooking Solutions AB som producerar pellets, utvecklar och säljer matlagningsspisar som eldas med pellets, säger Jonas Berghel, professor i miljö- och energisystem på Karlstads universitet.

Ett samarbete som pågått i ett par år och som började med ett examensarbete har nu resulterat i att universitetet har över 20 olika biomaterial från Zambia på lager.

– Samarbetet med Emerging Cooking har varit lyckosamt, med två före detta studenter som medförfattare i aktuell studie samt att vi har två som utför sina examensarbeten just nu, säger Jonas Berghel, som även är programledare för civilingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik.

Artikel:
Bioresources for Sustainable Pellet Production in Zambia: Twelve Biomasses Pelletized at Different Moisture Contents (Lisa Henriksson, Stefan Frodeson, Jonas Berghel, Simon Andersson och Mattias Ohlson)

Kontakt:
Jonas Berghel, professor i miljö- och energisystem, jonas.berghel@kau.se
Stefan Frodeson, universitetsadjunkt i miljö- och energisystem, stefan.frodeson@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera