Avgaser från bil
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare kan för första gången visa att fler sjukskriver sig när skadliga partiklar ökar i luften. I Stockholm kan fyra procent av korttidsfrånvaron kopplas till luftföroreningar, visar en studie.

Människor utsätts i varierande grad för skadliga luftföroreningar hemma, på arbetet och i trafiken. Forskning har visat att exponering för luftföroreningar ökar risken att dö i hjärtkärl- och lungsjukdomar, medan andra samband nästan inte alls är studerade.

En ny studie vid Umeå universitet har nu undersökt sambandet mellan halten av partiklar och registrerad korttidssjukfrånvaro bland yrkesverksamma vuxna i Stockholm stad.

Cirka fyra procent av korttidssjukskrivningarna

Studien visar att för varje ökning av partiklar i luften med tio mikrogram per kubikmeter ökar risken för sjukskrivning med 8,5 procent två till fyra dagar efter exponeringen.

Det innebär att man kan beräkna att cirka fyra procent av alla korttidssjukskrivningar i Stockholm har samband med luftföroreningar, enligt forskarna bakom studien.

– Resultaten visar att luftföroreningar orsakar en fullt mätbar kostnad för samhället och arbetsmarknaden. Studien fyller en viktig kunskapslucka eftersom detta samband i brist på bra data inte i så stor utsträckning har blivit studerat tidigare, säger Johan Sommar som forskar om folkhälsa vid Umeå universitet.

Kan förvärra luftvägssjukdomar

Luftföroreningar kan förväntas påverka sjukfrånvaro på flera sätt. Det är till exempel känt från andra studier att partiklar i luften kan trycka ned immunsystemet och därför  öka risken för virusorsakade luftvägssjukdomar som influensa samt förvärra symtomen.

Även akutbesök för astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, ökar när partikelhalterna går upp.

Så gjordes studien

Forskarna har använt registerdata över korttidssjukskrivningar från Statistiska centralbyrån och Miljöförvaltningens dagliga mätningar av partiklar i Stockholmsluften. Forskarna har tittat på data under tio års tid. Totalt ingick 1,5 miljoner sjukskrivningar.

Studien har tittat på så kallade PM 2,5-partiklar, det vill säga partiklar med en diameter på mindre än 2,5 mikrometer. Dessa partiklar kan bland annat kan komma från biltrafiken.

Vetenskaplig studie:

Increase in sick leave episodes from short-term fine particulate matter exposure: A case-crossover study in Stockholm, Sweden, Environmental Research.

Kontakt:

Johan Sommar, forskare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, johan.sommar@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera