Trafik på leden mellan Södermalm och city.
Luften har blivit bättre i Stockholm.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Luften i svenska städer har blivit betydligt bättre under de senaste 20 åren. Forskare bedömer att minskade föroreningar har bidragit till flera tusen färre dödsfall varje år.

Forskare kan i en datamodell visa hur nivåerna av luftföroreningar förändrats över tid i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala och Umeå. Studien visar att utsläpp från trafik, industrier och vedeldning har minskat kraftigt i Sverige sedan år 2000.

Förtida dödsfall kan undvikas

Små partiklar i luften har minskat med hela 56 procent och grövre partiklar med 23 procent. Kvävedioxider har minskat med 33 procent. Förklaringen till den förbättrade luftkvaliteten kopplas till minskade utsläpp i både Sverige och övriga Europa. Renare luft påverkar även människors hälsa.

– Vi uppskattar att nästan 3000 förtida dödsfall undvikits per år mellan åren 2000 och 2018 i de sex städer som modellerats i vår studie. Ännu fler dödsfall kan undvikas genom fortsatt arbete för ytterligare förbättra luftkvaliteten, säger Karl Kilbo Edlund, doktorand vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitetet, i ett pressmeddelande.

Karta över skillnader på partiklar i Göteborg mellan åren 2000 och 2018.
Bild: Luft- och bullerkartor för SCAPIS-miljö.

Forskarna har studerat utsläpp av fina partiklar (PM2,5), grövre partiklar (PM10) och kväveoxider (NOx) från lokala, regionala och internationella källor. Störst minskning av fina partiklar noterades i Göteborg, se bild. Grova partiklar och kväveoxider minskade mest i Uppsala och Stockholm.

 

Föroreningar och kroniska sjukdomar

Trots renare luft utsätts fortfarande 65 procent av invånarna i de sex städerna för halter av fina partiklar som överskrider WHO:s gränsvärden. De högsta exponeringarna finns i Malmö.

Luftföroreningsmodellen kommer nu att användas för att studera vilken roll föroreningar och andra faktorer i miljön spelar i tidiga stadier av sjukdomar som hjärtkärlsjukdom, metabolt syndrom och njursvikt.

Forskningen baseras på data från den stora svenska SCAPIS-studien, där 30 000 medelålders svenskar har undersökts. I studien har även forskare från samtliga sex universitet som medverkar i SCAPIS-studien medverkat. Även luftkvalitetsexperter från SMHI, Stockholms Luft- och Bulleranalys och Miljöförvaltningen i Malmö stad har bidragit till studien.

Vetenskaplig studie:

High-resolution dispersion modelling of PM2.5, PM10, NOx and NO2 exposure in metropolitan areas in Sweden 2000‒2018 – large health gains due to decreased population exposure, Air Quality, Atmosphere & Health.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera