Sängliggande patient håller en person i handen.
31 januari 2024

Tufft för anhöriga till IVA-patienter under pandemin

Under pandemin stängdes intensivvårdsavdelningar för besökare. En studie har undersökt hur det var för anhöriga att inte kunna träffa sina...

29 september 2023

Matsvinn fortfarande ett stort problem

Matsvinnet har minskat lite bland svenska hushåll, men globalt går utvecklingen trögt. För att nå FN:s hållbarhetsmål behövs fler insatser,...

Pojke sitter med nedböjt huvud
27 januari 2023

Stort behov av stöd när barn utsätts för våld

En fjärdedel av föräldrarna i en studie har använt någon form av våld mot sina barn. Forskare lyfter nu vikten av förebyggande insatser och...

26 januari 2023

Papper utan potatis lika starkt – och mer miljövänligt

Forskare har hittat ett sätt att kemiskt ändra pappersmassan i papperstillverkning, utan att det påverkar varken processen eller pappret negativt....

Tågbana, med rödljus och stins, i trä
21 oktober 2022

Framgångsrik metod hjälper våldsutsatta föräldrar och barn

Ett framgångsrikt föräldrastödsprogram för våldsutsatta föräldrar och barn skulle kunna användas mer i Sverige, enligt en avhandling....

20 april 2022

Nätshoppare får hjälp att undvika luriga fällor

Det finns en mängd fallgropar vid näthandel. Hemsidor kan exempelvis ha en design som får konsumenter att fatta ogenomtänkta beslut. Forskare har...

28 januari 2022

Barn vill ha fler alternativ till fysisk aktivitet

Hur får man barn att bli fysiskt aktiva? En avhandling från Karlstads universitet visar att barnen själva efterlyser andra former av aktiviteter...

17 januari 2022

Kolnanorör – det nya svarta

Kolnanorör har unika egenskaper som gör materialet intressant både inom forskning och kommersiellt. Men kristallstrukturen är inte alltid...

24 september 2021

Paracetamol kan påverka fostret

Paracetamol, som finns i till exempel värktabletten Alvedon, kan påverka fostret, framförallt när det tas tidigt i graviditeten. Gravida bör...

31 maj 2021

Varje apokalyptisk berättelse kräver sin stilla oas

I undergångsberättelser om förstörda världar och ödelagda landskap finns ofta viloplatser, stilla oaser och tillflyktsorter. Andreas Nyström...

15 april 2021

Så behåller vi tonårstjejerna i föreningsidrotten

Under tonåren är det mycket som lockar. Det är ett välbekant fenomen att framför allt tjejer ger upp föreningsidrotten. Men det finns sätt att...

25 februari 2021

Kemikalie kan påverka barns kognitiva utveckling

Barn till kvinnor som exponerats för kemikalien bisfenol F under tidig graviditet löper risk att utveckla en sämre kognitiv förmåga. Det visar...

15 februari 2021

Perfluorerade kemikalier kopplas till missfall

Exponering för perfluorerade kemikalier, PFAS, kan kopplas till missfall under tidig graviditet. Det visar forskning från Karlstads universitet....

9 december 2020

Att jobba i äldreomsorgen är som att arbeta i motvind

Lena Ede har undersökt arbetsförhållandena för två av Sveriges största yrkesgrupper: undersköterska och vårdbiträde. Avhandlingen visar att...

7 december 2020

Krishantering när gymnasieskolan går online

Gymnasieskolornas plötsliga omställningen till distansundervisning våren 2020 blev brutal. För lärarna kom den att handla mer om krishantering...

25 november 2020

Julhandeln behöver digitala mötesplatser under pandemin

I samband med Black Friday och jul samlas många människor i butiker och andra fysiska mötesplatser. För att kunna hantera detta under pandemin...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera