Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskare har hittat ett sätt att kemiskt ändra pappersmassan i papperstillverkning, utan att det påverkar varken processen eller pappret negativt. Det kan göra tillverkningen billigare, mindre energikrävande och mer miljövänlig.

Papperstillverkning kräver ofta tillsatser för att få de egenskaper som önskas, som exempelvis papperets styrka. Men forskning visar att detta kan lösas på ett hittills oprövat sätt.

– För att göra papperet starkt tillsätter man vanligtvis stärkelse till pappersmassan, säger Mozhgan Hashemzehi, doktorand i kemiteknik. Normalt används stärkelse från potatis, men i våra studier har vi istället tillsatt en kemiskt modifierad pappersmassa. Därmed kan vi undvika att använda råvaror som istället kan användas till livsmedel.

Men fungerar det lika bra?
– Ja, det visar sig i studierna att det fungerar mycket bra och styrkan hos papperet ökar när vi använder vår nya kemiskt modifierade massa som tillsats.

Mindre miljöpåverkan med kemiskt modifierad pappersmassa

Det är väldigt vanligt att processen påverkas negativt av styrketillsatser. Samma orsak till att pappret blir starkare orsakar även ett mer tätt papper och som därmed är svårare att avvattna.

Avvattning är ett av de första stegen när papper tillverkas. När den utspädda pappersmassan sprutats ut över en stor duk, måste vattnet rinna av och sugas undan för att pappret ska formas.

– Resultaten är som mest banbrytande i detta avseende då vi observerar en ökad styrka utan ökat avvattningsmotstånd.

Ökad styrka, utan att processen påverkas negativt genom svårare avvattning, innebär att lönsamheten för tillverkaren ökar. Miljövänligheten ökar också, eftersom mindre energi krävs till processen.

– Vi använder också miljövänliga kemikalier till att skapa modifieringen och har dessutom testat att återanvända kemikalierna så det blir ännu mindre miljöpåverkan. Vi hoppas att detta kan leda till att nya miljövänliga styrkemedel som inte är baserade på livsmedel används, säger Mozhgan Hashemzehi.

Vetenskaplig artikel:

 Cationized dialdehyde cellulose synthesized with deep eutectic-like solvents: Effects on sheet dewatering and mechanical properties when used as wet-end additive, BioResources Journal .

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera