1. Spädbarn i blöja ligger på en säng.
  4 april 2024

  Autism och adhd kopplas till störd tarmflora

  Störningar i bakteriefloran i tarmen under ett barns första levnadsår är kopplat till neuropsykiatriska diagnoser senare i livet. Enligt en studie kan ett samband med antibiotikabehandling finnas.

 2. Arm i krycka, hand håller i handtaget. Liten del av kropp syns, rosa tröja och rutigt plagg nedanför. Vit tegelvägg i bakgrunden.
  7 juni 2023

  Medelålders och äldre med autism får oftare skador och sjukdomar

  Äldre och medelålders autistiska personer löper en kraftigt ökad risk för skador och flera fysiska åkommor som typ 2-diabetes, blodbrist, hjärtsvikt och KOL. Det framgår av en studie från Karolinska Institutet.

 3. Bebis ligger ned och tittar uppåt med litet leende. Ansikte på leende kvinna bakom.
  15 maj 2023

  Autism kan skönjas hos bebisar − här är tecknen som forskare sett

  Barn som uppfyller kriterierna för autism verkar redan som bebisar reagera lite annorlunda på bland annat ljud och visuella mönster jämfört med andra bebisar. Här är tecknen som forskare har sett.

 4. 29 mars 2023

  Autism märks redan hos spädbarn

  Barn med autism har redan som bebisar en annorlunda aktivitet i hjärnan när de tittar på mönster och saker som rör sig. Kunskap om skillnaden kan leda till bättre förståelse av den tidiga utvecklingen vid autism.

 5. 6 februari 2023

  Därför är autism så olika

  Tre faktorer är avgörande för att upptäcka autism, visar forskning. Tillsammans leder de till ett beteende som uppfyller kriterierna för en autismdiagnos. De kan också förklara varför autism är så olika.

 6. 23 januari 2023

  Så får elever med autism det bättre i skolan

  Barn med autism far ofta illa i skolan. Lärare vill lära mer om autism för att möta elevernas behov. Men forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med npf-diagnoser ska få det bättre i skolan.

 7. 31 oktober 2022

  Kvinnor med autism har ökad risk för psykisk ohälsa

  Unga kvinnor med autism drabbas i högre utsträckning än män av psykiatriska tillstånd som depression, självskadebeteende och ångestsyndrom. Det visar en studie från Karolinska institutet.

 8. 7 september 2022

  Infektion under graviditet ingen ökad risk för autism

  Infektioner hos gravida har kopplats till ökad risk för neuropsykiatriska tillstånd, som autism, hos barnet senare i livet. Men det verkar inte vara infektionerna i sig som orsakar autism, visar ny forskning.

 9. 19 maj 2022

  Terapi anpassad till autism minskade stress i skolan

  En anpassad variant av terapiformen ACT kan hjälpa personer med autismspektrumtillstånd, visar forskning vid Karolinska institutet. Behandling anpassad till autism är ovanlig, men den nya terapiformen har visat sig fungera både i skola och psykiatrisk öppenvård.

 10. 5 april 2022

  Riskfaktorer i tidig barndom kopplas till autism

  Ärftlighet spelar stor roll vid autism, men en studie på tvillingar visar att även låg födelsevikt, kramper och infektioner under de första levnadsåren kan öka risken för neuropsykiatriska diagnoser.

 11. 24 september 2021

  Paracetamol kan påverka fostret

  Paracetamol, som finns i till exempel värktabletten Alvedon, kan påverka fostret, framförallt när det tas tidigt i graviditeten. Gravida bör använda paracetamol med ”försiktighet”, anser forskarna.

 12. 8 december 2020

  Gruppdynamik på idrotten viktig för barn med NPF-diagnos

  Goda kunskaper i gruppsykologi hos läraren, ödmjukhet och en aktiv kommunikation. Det är nyckeln till en lyckad integrering av elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer på idrottslektionerna. Allt enligt en studie av Anna Thorén, universitetsadjunkt i Pedagogiskt...

 13. 12 november 2020

  Lagom immunaktivering vid födseln kan skydda mot autism

  Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt sambandet mellan vissa immunmarkörer i blodet hos nyfödda barn och risken att senare utveckla autism. De fann att medelhöga nivåer av en klassisk inflammationsmarkör, C-reaktivt protein (CRP), var kopplat till...

 14. 10 september 2020

  Hjärnavbildning avslöjar skillnader i hjärnan vid autism

  Personer med autismspektrumtillstånd har lägre nivåer av ett protein som reglerar mängden serotonin i hjärnan. Det visar en studie från Karolinska Institutet där hjärnavbildning använts för att jämföra personer med och utan autism....

 15. 1 september 2020

  Svininfluensavaccin till gravida ökade inte risken för autism hos barnen

  Två färska studier har inte kunnat utesluta risken för autism hos barn vars mamma vaccinerats mot svin- respektive säsongsinfluensa under graviditeten. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att det inte finns något sådant samband.

 16. 4 juni 2020

  Djur och natur ger goda förutsättningar för barn med autism

  Husdjuren gav tröst, möjlighet till reglering av känslor och motverkade stress. Den motoriska utvecklingen stimulerades. Kontakt med djur och natur skapar goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos unga med autism, visar en undersökning gjord av...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera