Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En anpassad variant av terapiformen ACT kan hjälpa personer med autismspektrumtillstånd, visar forskning vid Karolinska institutet. Behandling anpassad till autism är ovanlig, men den nya terapiformen har visat sig fungera både i skola och psykiatrisk öppenvård.

Autism i någon form finns hos nästan två procent av befolkningen. Svårigheter med socialt samspel, att anpassa sig till nya situationer och överkänslighet för intryck, gör att personer med autism i högre utsträckning än andra riskerar att drabbas av vissa psykiatriska symtom och stress.

Brist på behandling anpassad till autism

– Eftersom behandlingar som fungerar och är anpassade för personer med autism är sällsynta, är behovet av nya behandlingsmodeller stort, säger Johan Pahnke, psykolog och nyligen disputerad forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

I sin doktorsavhandling har Johan Pahnke undersökt användbarhet och effekt av en behandlingsmodell som kallas ACT, acceptance and commitment therapy, för behandling av psykisk ohälsa hos personer med autismspektrumtillstånd.

Gruppbehandling med NeuroACT

ACT är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi, KBT, och har tidigare visat effekt för exempelvis smärta. I avhandlingen utvärderas ett ACT-baserat gruppbehandlingsprogram anpassat för personer med autismspektrumtillstånd, NeuroACT, som Johan Pahnke har utformat.

Behandlingsprogrammet består av veckovisa gruppsessioner á 150 minuter, totalt 12-14 stycken. Varje träff följer ett likartat upplägg med en kort mindfulness- eller acceptansövning, följt av genomgång av hemuppgifter, en introduktion till dagens tema och till sist nya hemuppgifter och utvärdering av träffen.

Elever med autism upplevde minskad stress

Johan Pahnke har undersökt hur den ACT-baserade gruppbehandlingen fungerar för ungdomar och unga vuxna med autism som går i specialskola. 28 elever i åldern 13-21 år fick antingen ACT-behandlingen eller sin vanliga undervisning.

Behandlingsprogrammet visade sig fungera bra att genomföra i skolmiljö. Eleverna som hade genomgått programmet upplevde bland annat minskad stress och minskad psykisk ohälsa jämfört med kontrollgruppen, men behandlingen gav ingen effekt på oro och vissa andra problem.

ACT underlättade vissa problem vid autism

Hur behandling med anpassad ACT verkade på vuxna med autism i psykiatrisk öppenvård, ingick också i undersökningen. I den ena studien ingick 10 personer och i den andra 39. Resultaten visar att 90 respektive 85 procent av deltagarna genomförde behandlingen. Personer som fick behandlingen upplevde förbättringar gällande flera mått på mental hälsa och oro, men för vissa problem sågs inga skillnader.

– ACT anpassat till autism verkar kunna minska stress och psykisk ohälsa hos ungdomar och vuxna med autism. Behandlingen hjälpte också personerna att övervinna vissa centrala svårigheter vid autism. Men det behövs ytterligare forskning för att utvärdera effekten i den här patientgruppen vidare, säger Johan Pahnke.

Avhandling:

Acceptance and commitment therapy for autism spectrum disorder: evaluation of feasibility, effectiveness, and validity of a novel contextual behavioral treatment

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera