Arm i krycka, hand håller i handtaget. Liten del av kropp syns, rosa tröja och rutigt plagg nedanför. Vit tegelvägg i bakgrunden.
Bild: Towfiqu barbhuiya, Unsplash.
Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Äldre och medelålders autistiska personer löper en kraftigt ökad risk för skador och flera fysiska åkommor som typ 2-diabetes, blodbrist, hjärtsvikt och KOL. Det framgår av en studie från Karolinska Institutet.

Studien är en omfattande registerstudie. Forskarna hittade den ökade förekomsten av sjukdomar och skador hos såväl män och som kvinnor med autism och oavsett om personerna hade intellektuella funktionsnedsättningar eller inte.

Forskarna kopplade ihop nationella register och jämförde risken för fem typer av skador och 39 åldersrelaterade fysiska åkommor hos människor över 45 år.

Autism

Autism är en funktionsnedsättning som påverkar en persons sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Den som har autism har svårigheter med samspel och kommunikation och har begränsade och upprepade mönster i beteenden, intressen och aktiviteter.

Autism förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar eller sjukdomar, till exempel adhd, språkstörning, intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi. De flesta med autism har en genomsnittlig begåvning, men alla begåvningsnivåer förekommer – från särbegåvning till svår intellektuell funktionsnedsättning.

Källa: Autismforum

Av drygt fyra miljoner personer födda mellan 1932 och 1967 hade 1 930 kvinnor och 3 361 män fått en autismdiagnos.

Människor med autism, visade det sig, löpte en förhöjd risk för fyra av fem studerade skador, där självskada stod för den största riskökningen följt av förgiftning, fallskador samt andra kroppsskador.

Risken “oroväckande hög”

– Risken för självskada var oroväckande hög, hela sju gånger högre än hos personer utan autism. Orsakerna är till stora delar okända. En möjlig bidragande faktor kan vara psykiatriska tillstånd som ofta förekommer tillsammans med autism, som ångest och depression, säger Shengxin Liu, doktorand vid Karolinska Institutet.

Utöver skadorna fann forskarna även en ökad risk för 15 fysiska åkommor. Bland annat hade autistiska personer en trefaldigt ökad risk för blodbrist och försämrad blodsockerreglering samt en nästan fördubblad risk att drabbas av hjärtsvikt, typ-2-diabetes och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Viktigt att måna om äldre autister

– Nu behöver vi ta reda på vad dessa samband beror på och hur de påverkas av exempelvis genetik, ålder vid autismdiagnos, behandling med psykofarmaka och psykosociala faktorer, säger Mark Taylor, forskare vid Karolinska Institutet.

– Men framför allt är det viktigt att forskare, personal inom vård och omsorg och beslutsfattare samarbetar för att se till att vuxna och äldre autistiska personer får en bättre livskvalitet.

Eftersom studien är en observationsstudie går orsakssamband inte att fastställa. Forskarna har heller inte kunnat ta hänsyn till sådant som socioekonomiska faktorer.

Läs också: Medicin mot adhd – hur påverkar den kroppen?
Psykisk ohälsa syns i blodet

Vetenskaplig artikel:

Age-related physical health of older autistic adults: a longitudinal, retrospective, population-based cohort study, The Lancet Healthy Longevity.

Kontakt:

Shengxin Liu, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.
shengxin.liu@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera