Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Paracetamol, som finns i till exempel värktabletten Alvedon, kan påverka fostret, framförallt när det tas tidigt i graviditeten. Gravida bör använda paracetamol med ”försiktighet”, anser forskarna.

Forskare vid bland annat Karlstads universitet har i en studie gjort en genomgång av vetenskapliga artiklar publicerade mellan 1995 och 2020 som handlar om risker med användning av paracetamol under graviditeten.

Ökad risk för ADHD och autism

Genomgången visar att användning under framförallt tidig graviditet kan öka risken att fostret påverkas. Sådan påverkan kan öka risken för en rad negativa hälsoeffekter hos barn, såsom skador på könsorgan hos pojkar, tidigare pubertet hos flickor och kognitiv påverkan, som ADHD och autism, påverkan på IQ och språkutveckling.

–  Vi fann att användning av Alvedon under tidig graviditet var kopplad till fördröjd språkutveckling hos framförallt flickor i vår Selma-studie, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och en av forskarna bakom den nu aktuella studien.

Har rekommenderats till gravida

Paracetamol är den aktiva ingrediensen i mer än 600 mediciner som används i hela världen för att lindra mild till måttlig smärta och sänka feber. I Sverige saluförs paracetamol receptfritt framförallt under benämningen Alvedon. Paracetamol används ofta av gravida kvinnor, framförallt till följd av att nationella och internationella myndigheter länge har ansett att läkemedlet är lämpligt för användning under graviditet, när medicinen används enligt rekommendationerna. Mätningar har visat att mer än hälften av världens kvinnor använder mediciner som innehåller paracetamol under graviditeten.

Mer än hälften använde Alvedon

De siffrorna går hand i hand med de uppgifter som finns i den svenska Selma-studien, enligt Carl-Gustaf Bornehag.

– Vi fann att nästan 60 procent av mammorna använde Alvedon någon gång under första trimestern av graviditeten, säger han.

Nu uppmanar forskarna till försiktighet om inte användningen är medicinskt motiverad, vilket innebär att den som är gravid bör rådfråga läkare och apotekspersonal. Forskarna vill också se mer fokuserade forskningsinsatser och aktiviteter som ökar medvetenheten bland vårdpersonal och gravida kvinnor.

Artikeln och dess slutsatser stöds förutom av författarna, av 77 forskare och kliniskt verksamma barnläkare och sjukvårdspersonal internationellt.

Selma-studien följer 2 000 mammor och barn

Selma-studien studerar om exponering för hormonstörande ämnen tidigt i livet har betydelse för utveckling av kroniska sjukdomar senare. Forskarna följer drygt 2 000 mamma-barn-par från tidig graviditet och samlar in data om den gravida kvinnan, förlossningen och, senare, om barnet. Studien genomförs i samarbete mellan Karlstads universitet, Region Värmland och Lunds universitet samt en rad internationella forskargrupper. Selma står för Swedish Environmental Longitudinal, Mother and child, Asthma and allergy study.

Vetenskaplig artikel:

Paracetamol use during pregnancy — a call for precautionary action.

Kontakt:

Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap och projektledare för Selma-studien, carl-gustaf.bornehag@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera