Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Unga kvinnor med autism drabbas i högre utsträckning än män av psykiatriska tillstånd som depression, självskadebeteende och ångestsyndrom. Det visar en studie från Karolinska institutet.

Unga män och kvinnor med autism drabbas i högre utsträckning av psykisk ohälsa. Tidigare forskning har även pekat på att kvinnor är mer sårbara, men få studier har kunnat slå fast att det finns könsskillnader.

Men nu har forskare från Karolinska Institutet har gjort en stor registerstudie där över en miljon människor följdes under tolv år. Resultatet visar att fler kvinnor än män med autism hade minst en psykiatrisk diagnos i 25-årsåldern.

– Vi såg en ökad risk för elva olika psykiatriska tillstånd, bland annat depression, ångestsyndrom, självskadebeteende och sömnsvårigheter, säger Miriam Martini, doktorand vid Karolinska institutet.

Så gjorde forskarna studien

Forskarna gjorde en registerbaserad kohortstudie där drygt 1,3 miljoner personer följdes från att de var 16 till 24 år. Drygt 20 000 av dem hade en autismdiagnos.

Forskarna kunde se att vid 25 års ålder hade 77 av 100 kvinnor med autism fått minst en psykiatrisk diagnos. Bland män med autism fick 62 av 100 en psykiatrisk diagnos.

Studien gjordes mellan 2001 och 2013.

Många blir inlagda på sjukhus

Enligt Miriam Martini är det särskilt bekymmersamt att 32 av 100 kvinnor med autism varit inlagda på sjukhus till följd av sin psykiska ohälsa, jämfört med 19 av 100 autistiska män. För personer utan autism var motsvarande siffra under fem av 100.

Studien fokuserar på unga vuxna som är i en avgörande tid i livet då många psykiska problem ökar i omfattning. Samtidigt innebär övergången till vuxenlivet ofta sämre tillgång till vård, menar Miriam Martini.

– Sjukvården för unga vuxna behöver expanderas, speciellt för kvinnor med autism, så att psykisk ohälsa kan upptäckas i tid för att undvika att symptomen förvärras och resulterar i inläggning på sjukhus, säger hon.

Döljer i högre grad autism

Orsaken till att autistiska kvinnor drabbas hårdare av psykisk ohälsa än män med autism är inte klarlagd, men i studien pekar forskarna på flera möjliga faktorer.

Tidigare forskning har visat att kvinnor med autism i högre utsträckning använder kompensatoriska beteenden för att dölja sin autism, vilket kan bero på att kvinnor generellt tenderar att anpassa sig till omgivningens förväntningar. Detta försenar diagnos och hjälp, vilket kan påverka deras psykiska hälsa negativt.

Fångas inte upp av vården

En annan möjlig förklaring kan vara att det är svårt att upptäcka autism hos kvinnor med hjälp av diagnoskriterierna.

– Det kan vara så att autism tar sig andra uttryck hos kvinnor än hos män, vilket gör att kvinnorna inte fångas upp med hjälp av dagens diagnoskriterier. Det är något vi måste forska mer om, säger Miriam Martini.

Vetenskaplig studie:

Sex differences in mental health problems and psychiatric hospitalization in autistic young adults, JAMA Psychiatry .

Kontakt:

Miriam Martini, doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, miriam.martini@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera