Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur får man barn att bli fysiskt aktiva? En avhandling från Karlstads universitet visar att barnen själva efterlyser andra former av aktiviteter än idrott.

Bara en tredjedel av Sveriges barn är idag tillräckligt fysiskt aktiva. Johan Högman, doktor i pedagogiskt arbete med inriktning mot idrottsvetenskap, har i sin avhandling intervjuat ett hundratal barn, idrottsledare och ungdomsledare inom kommunala verksamheter.

– Normen är att idrottsföreningarna och andra idrottsaktörer gärna visar upp många olika idrotter för att möta alla möjliga intressen. Ofta genom skolan och kommunen. Dessa aktörer kommunicerar framgångsrikt med de barn och ungdomar som redan är med och idrottar. Men de missar de andra som menar att de vet om utbudet och efterlyser andra former av fysisk aktivitet.

Barn vill ha aktiviteter baserade på sina egna intressen

Johan Högmans avhandling visar att barn använder fysisk aktivitet för att ha roligt och leka på rasten och efter skolan. Den visar också att vissa barn inte gillar organiserade aktiviteter som olika bollsporter eller liknande. Därför har de inte någon idrottserfarenhet.

– De vill hellre leka, spela pokémon go, hoppa studsmatta, ta promenader eller annat som gör att de får röra på sig. Att det organiserade ska vara utifrån deras intressen och villkor men kanske inte ha så mycket med idrott att göra. Kort sagt behöver dessa aktiviteter var lite mer alternativa. Men samtidigt meningsfulla och av en sådan karaktär att barnen tror sig klara av de moment som ingår. För att få till den här formen av fysiska aktiviteter krävs att också vuxna tar till sig en ny syn på fysisk aktivitet som handlar mindre om idrott och mer om att barn ska hitta sitt eget sätt att röra sig på.

Kontakt:

Johan Högman, doktor i pedagogiskt arbete med inriktning idrottsvetenskap vid Karlstads universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera