Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Barn till kvinnor som exponerats för kemikalien bisfenol F under tidig graviditet löper risk att utveckla en sämre kognitiv förmåga. Det visar forskare från Sverige och USA.

Det har sedan länge varit känt att kemikalien bisfenol A (BPA) är hormonstörande. Den kan till exempel påverka barns neurologiska utveckling och också öka risken för infertilitet och hormonrelaterad cancer.

Sedan 2011 finns ett förbud mot att använda BPA i till exempel nappflaskor och leksaker och BPA har också ersatts i många produkter, som i lock till barnmatsburkar, husgeråd och kassakvitton. Det innebär att exponeringen för BPA har minskat.

BPA ersatt med andra bisfenoler

I takt med att BPA har fasats ut har en rad andra bisfenoler, till exempel bisfenol F (BPF) och bisfenol S (BPS), introducerats i produkter till konsumenter.

Om även dessa bisfenoler kan ha hormonstörande effekter på människor har emellertid inte varit känt, något som forskarna inom den så kallade Selma-studien därför ville undersöka.

– Experimentella undersökningar i djur och cellmodeller har visat att ersättningskemikalierna BPF och BPS har liknande hormonstörande effekter som BPA. Tyvärr saknas i stort sett studier som undersökt effekten av ersättningskemikalierna i människor. Syftet var därför att undersöka om exponering för dessa kemikalier under tidig graviditet kunde kopplas till barns kognitiva utveckling, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor och projektledare för Selma-studien vid Karlstads universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

Mammor och barn följs i Selma-studien

Selma-studien studerar om exponering för hormonstörande ämnen tidigt i livet har betydelse för utvecklingen av kroniska sjukdomar senare. Forskarna följer drygt 2 000 mamma-barn-par från tidig graviditet och uppåt i åldrarna. Selma-studien genomförs i samarbete mellan Karlstads universitet, region Värmland, Lunds universitet och en rad internationella forskargrupper.

Läs mer om Selma-studien.

Genom att mäta nivåer av tre sorters bisfenoler hos kvinnor i graviditetsvecka 10 och göra uppföljande IQ-tester på barnen kunde forskarna visa att exponering för bisfenol F under tidig graviditet kan kopplas till sämre kognitiv förmåga hos barn vid 7 års ålder.

– Vi är egentligen inte förvånade över de här resultaten, säger Carl-Gustaf Bornehag. Resultatet visar återigen att man måste vara försiktig innan man introducerar nya kemikalier.

Väcker oro

– Studien väcker oro, säger Elin Engdahl, forskare vid Uppsala universitet. Exponeringen för BPF ökar eftersom kemikalien nu ersätter till exempel BPA i en lång rad vanliga produkter och material. Jag tycker att större ansvar borde ligga på att bevisa att kemikalier är säkra innan de släpps på marknaden.

Så här gjordes forskningen

Tre bisfenoler (BPA, BPF, BPS) mättes hos 803 kvinnor i vecka 10 av graviditeten. Vid 7 års ålder undersöktes barnens kognitiva förmåga med ett så kallat WISC-test (IQ). Resultaten kontrollerades för viktiga bakgrundsvariabler såsom mammans rökning, utbildning, IQ och barnens kön, födelsevikt, prematuritet med mera.

Studien utfördes av forskare vid Karlstads universitet, Uppsalas universitet och Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York.

Vetenskaplig artikel:

Prenatal exposure to bisphenols and cognitive function in children at 7 years of age in the Swedish SELMA study. Environment International.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera