Gravidsticka visar två blå streck.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kvinnor med fetma behöver inte gå upp minst fem kilo i samband med graviditet, som föreslås i ifrågasatta riktlinjer. Tvärtom kan utebliven viktökning kopplas till minskade hälsorisker, visar en studie.

Enligt internationella riktlinjer rekommenderas kvinnor med obesitas, fetma, att gå upp totalt 5–9 kilo under graviditeten. Det kan jämföras med 11,5–16 kilo för normalviktiga. De här riktlinjerna har dock länge varit ifrågasatta, men vetenskapligt stöd har saknats för att ändra dem.

Nu visar en studie att det inte finns några ökade hälsorisker – varken för mamma eller barn – om gravida med obesitas inte går upp i vikt. För kvinnor med ett BMI, kroppsmasseindex, över 40 kan utebliven viktuppgång tvärtom kopplas till minskade risker, skriver Karolinska institutet i ett pressmeddelande.

– Vi hoppas att vår forskning kan ge underlag till en framtida uppdatering av nationella och internationella riktlinjer för viktuppgång under graviditet, säger KI-forskaren Karin Johansson i pressmeddelandet.

Risker med viktuppgång

Forskarna har studerat tio kända risker som förknippas med viktuppgång under graviditet. De undersökte havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes, kvarstående viktuppgång efter graviditeten, kardiometabol sjukdom hos mamman, kejsarsnitt, för tidig födsel, för låg eller för hög födelsevikt hos barnet, dödföddhet och spädbarnsdöd.

Bland kvinnor med obesitas, och ett BMI mellan 30 och 40, sågs inga ökade hälsorisker vid lägre viktuppgång än nuvarande rekommendation.

För kvinnor som har över 40 i BMI minskade tvärtom riskerna. Utan någon viktökning alls minskade riskerna med cirka 20 procent.

– Utifrån detta har vi dragit slutsatsen att det inte är förknippat med några ökade risker för kvinnor med obesitas med en lägre viktuppgång än de fem kilo som dagens riktlinjer anger, säger Karin Johansson.

Kan leda till nya riktlinjer

Hon menar att studien stödjer tidigare uppmaningar om att sänka, eller ta bort, rekommendationen om en viktuppgång på minst fem kilo. Det kan också finnas anledning att ge särskilda rekommendationer till kvinnor med obesitas klass 3, det vill säga med ett BMI över 40.

– Till skillnad från idag skulle denna grupp kunna få separata rekommendationer, säger Kari Johansson.

Studien har skett i samarbete med University of British Columbia i Kanada och University of Pittsburgh samt University of California i USA.

Studien är baserad på elektroniska patientjournaler och registerdata för 15 760 kvinnor med obesitas i Stockholm och på Gotland. 11 667 av kvinnorna hade obesitas klass 1, 3160 hade obesitas klass 2 och 933 hade obesitas klass 3. De studerade graviditeterna ägde rum mellan 2008 och 2015.

Klass 1 och 2 innebär ett BMI på 30-34,9 respektive 35-39,9. Klass 3 innebär ett BMI över 40.

Kvinnorna följdes upp med en medianuppföljningstid på åtta år efter förlossningen.

Nuvarande internationella riktlinjer om viktuppgång  i samband med graviditet har tagits fram av amerikanska Institute of Medicine (IOM).

Vetenskaplig studie:

Safety of low weight gain or weight loss in pregnancies with class 1, 2, and 3 obesity: a population-based cohort study, The Lancet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera