Gravid kvinna håller händerna i ryggslutet.
Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många kvinnor upplever smärtor i bäckenet i samband med graviditet. En avhandling visar att både akupunktur och nervstimulering kan minska både värk och oro.

Mer än varannan gravid kvinna påverkas i någon grad av bäckensmärta. Många upplever att smärtan gör att de har svårt att gå. Var tionde kvinna har också kvarvarande besvär mer än tio år efter en förlossning.

Fysioterapeuten Annika Svahn Ekdahl har skrivit en avhandling om olika behandlingar mot bäckensmärtor. Hon menar att det är viktigt att tidigt uppmärksamma kvinnor med smärtproblem för att kunna erbjuda behandling.

– Gravida kvinnor får ofta höra att det inte är konstigt att de har känningar i exempelvis rygg eller bäcken, att det är något som hör ihop med graviditeten. Men när hela vardagen påverkas på grund av smärta, då blir det ett problem. Då är det inte längre normalt, säger Annika Svahn Ekdahl som doktorerat vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Bäckensmärta under graviditeten kan också kallas foglossning. Men begreppet används inte längre lika ofta eftersom smärtan kan bero på flera förändringar i kroppen under en graviditet.

Avhandlingen har jämfört behandlingsmetoderna akupunktur och transkutan elektrisk nervstimulering, TENS.

Akupunktur och nervstimulering likvärdiga

I studien lottades 113 gravida kvinnor till att antingen få akupunkturbehandling av en fysioterapeut vid tio tillfällen, eller att dagligen behandla sig själva i hemmet med TENS under fem veckor. Effekten av behandlingarna var jämbördiga, visar studien.

– Båda behandlingsmetoderna minskade smärtintensiteten och oron för smärta hos deltagarna, samtidigt som de ledde till att kvinnorna upprätthöll sin fysiska aktivitetsnivå. Detta är anmärkningsvärt eftersom bäckensmärta ofta leder till minskad fysisk aktivitet, säger Annika Svahn Ekdahl.

Oro för smärta

Kvinnorna i båda grupperna upplevde även förbättringar över tid. Omkring hälften av deltagarna nådde de allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet tre år efter förlossning.

– Samtidigt kunde vi se att en del kvinnor fortfarande upplevde kvarstående bäckensmärta. Den oro som kvinnorna kände för sina besvär hade också ett samband med hur väl de kunde klara av sin vardag, säger Annika Svahn Ekdahl och fortsätter:

– Det är ett intressant spår att oro för smärta i sig är ett stort problem, vid sidan om smärtan som sådan. Oro för smärta verkar vara en faktor som har betydelse för kvinnornas funktionstillstånd.

Avhandling

Pregnancy-related pelvic girdle pain management. Tailored physiotherapy treatment strategies anchored in women’s experiences and expectations, Göteborgs universitet.

Kontakt:

Annika Svahn Ekdahl, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, annika.svahn-ekdahl@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera