Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det finns en mängd fallgropar vid näthandel. Hemsidor kan exempelvis ha en design som får konsumenter att fatta ogenomtänkta beslut. Forskare har nu tittat närmare på problemet med så kallade dark patterns.

2020 fick Konsumentverket i uppdrag av Sveriges regering att identifiera och analysera hinder för väl fungerande konsumentmarknader och hållbar konsumtion.

Forskare vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet har nu tittat närmare på vilka hinder konsumenter möter på den digitala marknaden och hur kan de kan motverkas.

Vilseledande utseende

En utmaning vid näthandel är så kallade dark patterns.

Dark patterns kan enkelt beskrivas som vilseledande webbdesign och metoder som används för att vilseleda konsumenter och få dem att ta köpbeslut som de från början inte planerat, säger Erik Wästlund, docent i psykologi vid Karlstads universitet.

Han har tillsammans med kollegan Agnieszka Kitkowska identifierat, analyserat och kartlagt dark patterns utifrån en beteendeförändringsmodell för att få mer kunskap om dem och hur de kan undvikas. Kunskapen kan användas för att upplysa och hjälpa konsumenter.

Information i avtal missas lätt

Ett specifikt område som forskarna tittat närmare på är avtal och avtalsvillkor.

– Vi vet att få konsumenter uppmärksammar dessa och att de flesta godkänner avtal och villkor utan att ens läsa dem. Det innebär att relevant och viktig information i hög utsträckning missas, säger Erik Wästlund.

Åtgärder för bättre handel

Forskningsresultaten är sammanställda i en rapport. Utöver information om hinder innehåller den också exempel på åtgärder för att säkerställa en välfungerande marknad. Resultaten från forskningen ska spridas i en konsumentupplysningskampanj.

– Forskningen kan vara intressant för såväl lagstiftare och tillsynsmyndigheter och användas för att upplysa konsumenter, konsumentorganisationer och företag. Det är också en grund för framtida forskning och fortsatt utveckling inom området, säger Erik Wästlund.

 

Rapport

Barriers to a well-functioning digital market – effects of visual design and information disclosures on consumer detriment

 

Kontakt

Erik Wästlund, docent i psykologi, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, erik.wastlund@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera