Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Under tonåren är det mycket som lockar. Det är ett välbekant fenomen att framför allt tjejer ger upp föreningsidrotten. Men det finns sätt att behålla fler tonårstjejer i klubben, visar forskning.

Bara 9 av 85 flickor mellan 13-18 år la innebandyn på hyllan, under tiden för ett tvåårigt forskningsprojekt mellan en innebandyförening och idrottsforskare vid Karlstads universitet.

Så hur gjorde man för att få tonårstjejerna att fortsätta spela innebandy?

– Vi försökte skapa något vi kallar ett uppgiftsorienterat motivationsklimat, där alla får uppmärksamhet och där det finns ett mått av självbestämmande, säger Stefan Wagnsson, docent i idrottsvetenskap vid Karlstads universitet.

Projektet utgick från etablerade motivationsteorier och erkända utvecklingsmodeller och genomförde olika åtgärder och aktiviteter på flera olika nivåer – kommun, föreningens policy och följsamheten av den samt på individ- och gruppnivå inom föreningen.

– Man ska som aktiv kunna vara med och påverka innehållet i verksamheten. Det gjordes bland annat ändringar i föreningens policydokument. Vilket exempelvis innebär att man inte får toppa lag innan spelarna fyllt 16 och att tjejerna i möjligaste mån ska stanna kvar i sin ålderskull. Vi startade något vi kallade ungdomsgrupp, där ledare och föräldrar ingick, säger Stefan Wagnersson.

– Och vi startade något vi kallade ungdomsgrupp, där ledare och föräldrar ingick. Med utgångspunkt från gruppen utbildade projektledaren Johan Libäck, Värmlandsidrotten, övriga ledare och föräldrar i det här tänket. Vi hade kontinuerliga möten där vi bollade idéer och diskuterade frågor som kommit upp. Även de aktiva i målgruppen fick säga sitt och här kom massor med goda förslag fram.

Föreningarna behöver en extern part

Stefan Wagnsson är tillsammans med sina forskarkollegor nöjd med de resultat som finns att läsa i slutrapporten för projektet. Flera av deras förväntningar och förhoppningar infriades.

– Vi skulle gärna se att varje förening hade någon extern part att vända sig till i de här frågorna. Någon som jobbar med dem till vardags. Här på Karlstads universitet ska vi påbörja en utbildning av organisationsledare som skulle kunna användas till det här ändamålet, säger han.

Projektet, som finansierats av Svenska innebandyförbundet och Karlstads kommun, är ett samarbete mellan Karlstads universitet, The University of Utah och Värmlandsidrotten. Det tar sitt avstamp i flera forskningsrapporter som larmar om att det är svårt att behålla tonårsflickor inom föreningsidrotten.

Vetenskaplig artikel:

Åtgärderna som får fler tonårstjejer att stanna i idrotten.

Kontakt:

Stefan Wagnsson, docent i idrottsvetenskap, Karlstads universitet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera