Sängliggande patient håller en person i handen.
Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Under pandemin stängdes intensivvårdsavdelningar för besökare. En studie har undersökt hur det var för anhöriga att inte kunna träffa sina svårt sjuka närstående.

Smittorisken under pandemin innebar att många anhöriga inte hade möjlighet att besöka svårt sjuka patienter på intensivvårdsavdelningar, IVA.

Genom djupintervjuer med närstående till svårt sjuka personer som vårdats på IVA för covid-19 har forskare undersökt hur de påverkades av att inte kunna träffa sina nära och kära.

– Forskningen visar att anhöriga lider av att inte få besöka sina sjuka närstående, säger Anna Nordin, universitetslektor på Karlstads universitet och även forskare vid Luleå universitet.

Rutiner och information viktigt

Studien visar att ett sätt för närstående att hantera den extraordinära situationen var att skapa dagliga rutiner. Att skriva dagbok blev till exempel ett konkret sätt att känna en viss kontroll och mening.

Det var också viktigt för anhöriga att få regelbunden information och uppdateringar från sjukhuset. Läkarna stod för denna information och de ringde regelbundet, visar studien.

Möjligheten att få prata med en svårt sjuk närstående i telefon eller genom videosamtal var också viktigt och känslosamt, berättade anhöriga i intervjuerna.

Pandemin gav lärdomar

Trots stora nackdelar med att stänga ute anhöriga från intensivvårdsavdelningarna tror Åsa Engström, professor vid Luleå universitet, att det var rätt väg att gå under den mest intensiva fasen av pandemin.

I framtiden behöver man fundera på risken för smitta och att anhöriga ska få vara närvarande hos den svårt sjuka, menar hon.

– Det vi kan ta med oss är vikten av regelbundna uppdateringar och digitala lösningar. Det handlar inte om att utveckla high-tech-lösningar, utan mer om mänskliga rättigheter, värdighet och värdet av att involvera anhöriga, säger Åsa Engström.

Anna Nordin håller med.

– Vår forskning ger insikter om hur vi kan förstå och förbättra stödet för anhöriga. För framtiden kan en effektivare kommunikationsmodell, som möjliggör kontakt på distans, vara intressant, säger hon.

Vetenskaplig studie:

Close relatives’ perspective of critical illness due to COVID-19: Keeping in touch at a distance, Nursing Open.

Kontakt:

Anna Nordin, intensivvårdssjuksköterska och forskare vid Karlstads universitet,
anna.nordin@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera