Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

B-vitaminer kan spela en avgörande roll för att minska effekterna av luftföroreningar på vårt epigenom. Det visar en ny studie av forskare i vid Uppsala universitet och Columbia University Mailman School of Public Health.

Studien visar hur förebyggande på individnivå potentiellt kan användas för att minska negativa hälsoeffekter av små luftpartiklar (partiklar med en aerodynamisk diameter av <2,5 µm, så kallade PM2.5) genom att motverka bakomliggande mekanismer. Denna upptäckt kan vara av betydande vikt för folkhälsan i de delar av världen som har täta toppar i PM2.5-nivåer.

WHO uppskattar att 92 procent av världens befolkning bor på platser där luftkvalitetsnivåerna överskrider deras gränsvärde på 10 µg/m3. PM2.5 är en av de mest påtagliga luftföroreningarna eftersom de sätter sig i luftvägarna och kan resultera i luftvägs- och systemisk inflammation. Även om en betydande sänkning av luftnivåerna har uppnåtts, under de senaste decennierna, genom storskalig utsläppsreglering, registreras frekvent exponeringstoppar med negativa hälsokonsekvenser.

– De molekylära mekanismerna bakom luftföroreningars hälsoeffekter är inte helt klarlagda, och bristen på förebyggande alternativ på individnivå är en viktig kunskapslucka.

Placebo eller vitamintillskott
Forskarna administrerade placebo eller B-vitamintillskott (2,5 mg folsyra, 50 mg vitamin B6, och 1 mg av vitamin B12) dagligen till varje vuxen som rekryterades till försöket. B-vitamintillskotten ökade plasmakoncentrationer av folsyra, vitamin B6- och vitamin B12-signifikant. För de som tog placebo i 4 veckor var plasmakoncentrationer likartade.

Alla kontrollerade exponeringsexperiment utfördes vid samma tid på dagen. Omgivande partiklar drogs in från ett inlopp bredvid en tungt trafikerad väg i centrala Toronto med mer än 1 000 fordon som passerar varje timme. Blodprover samlades in för att studera DNA metylering och effekter på mitokondrier.

– Vår studie kan ligga till grund för fortsatt forskning kring förebyggande insatser för att minimera de negativa effekterna av luftföroreningar. På grund av den centrala roll som epigenetiska förändringar har i mediering av miljöpåverkan, kan våra resultat möjligen utvidgas till andra miljöföroreningar och hälsoeffekter, säger Oskar Karlsson forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet.

Studien genomfördes med kollegor på Harvard TH Chan School of Public Health, i Kina, Singapore, Mexiko och Kanada.

Höga nivåer av luftpartiklar
– Avgasrening och utsläppsreglering är mycket viktiga åtgärder, men tyvärr är höga nivåer av luftpartiklar fortfarande vanligt i många stora städer över hela världen. Som individer har vi begränsade alternativ för att skydda oss mot luftföroreningar. Framtida studier, särskilt i kraftigt förorenade områden, är nödvändigt för att validera våra resultat och slutligen kunna utveckla förebyggande insatser med hjälp av B-vitaminer och kunna begränsa hälsoeffekterna av luftföroreningar, säger Andrea Baccarelli, Columbia University Mailman School of Public Health, som är huvudansvarig för studien.

Publikationen: Zhong J et al; B vitamins attenuate the epigenetic effects of ambient fine particles in a pilot human intervention trial, PNAS.

För mer information:
Oskar Karlsson, universitetslektor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet, oskar.karlsson@farmbio.uu.se, 018-471 4265

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera