Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det spelar ingen roll vilken sorts ved du använder i vinterns alla brasor. Det viktigaste är att du tänder elden på rätt sätt och undviker att elda för kraftigt. Småskalig vedeldning samt trafikavgaser är de största utsläppskällorna av små partiklar som finns i luften omkring oss. Det gäller lika väl lokalt som globalt. 

Robin Nyström, vid Umeå universitet, har undersökt egenskaper hos partiklar som släpps ut från förbränning – dels av olika vedsorter i en vedkamin och dels i en motor för tyngre fordon som körs med biodiesel.

Små partiklar som vi andas in, så kallade partikulära luftföroreningar, är dåligt för vår hälsa och har klimatpåverkande egenskaper i atmosfären. Det saknas idag information om hur utsläppen av partiklar och deras specifika egenskaper påverkas av att använda olika bränslen under olika förbränningsförhållanden och med olika teknik. Dessa frågeställningar har Robert Nyström tagit sig an i sin avhandling.

I studierna om vedförbränning identifierade Robin Nyström några viktiga skillnader vad gäller fördelningen mellan till exempel sot, organiska ämnen och metaller vid olika förbränningsförhållanden samt då olika vedsorter används.

Elda på rätt sätt
– En viktig slutsats är att ett korrekt eldningsförfarande i vedkaminer är väldigt viktigt för att undvika situationer, främst vid uppstart och alltför kraftig förbränning (övertändning), med förhöjda utsläpp av sot och organiska komponenter. Detta oavsett vilken vedsort som används, säger Robin Nyström.

Resultaten från studierna om emission av små inandningsbara partiklar från vedkaminer kan vara till nytta för den fortsatta tekniska utvecklingen av småskaliga förbränningsanläggningar och för utformning av emissionstestning och certifiering. Det kan också hjälpa till vid lagstiftning och policyarbete.

Renare utsläpp med biodiesel
Robin Nyströms studier av biodieselförbränning visade att ett byte från fossildiesel till biodiesel förändrade partikelutsläppen på ett betydande sätt.

– En intressant upptäckt var att partikelmassan minskade kraftigt totalt sätt liksom andelen sot i utsläppen. Samtidigt blev partiklarna mindre och innehöll en större andel organiska ämnen, säger han.

Den nya kunskapen kan bidra vid bedömning av miljö- och hälsoeffekter av utsläppen från trafiken då nya drivmedel används, och särskilt om biodiesel introduceras i befintliga äldre dieselmotorer.

Robin Nyström har utfört studien inom Bio4Energy, en stark forskningsmiljö inom bioenergi- och bioraffinaderi. Miljön inbegriper Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Luleå tekniska universitet, forskningsinstitut och ett omfattande industrinätverk.

Avhandling:
“Particle emissions from residential wood and biodiesel combustion.” Svensk titel: Partikelemissioner från förbränning av vedbränslen och biodiesel.

Kontakt:
Robin Nyström, Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet
Telefon: 073 – 839 23 49
E-post: robin.nystrom@umu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera