Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

​Däck- och vägslitage genererar stora utsläpp av mikroplastpartiklar. Men kunskapen om dem är mycket begränsad. Det visar en rapport från VTI.

I en ny rapport har forskare från VTI och Chalmers sammanställt kunskapen som finns om mikroplastpartiklar som bildas genom däck- och vägslitage. Av rapporten framgår att kunskapen är mycket begränsad, bland annat beträffande hur partiklarna sprids, i vilka halter de förekommer i olika miljöer, hur snabbt de bryts ner och hur de bäst ska provtas och analyseras.

Rapporten är en del av det uppdrag regeringen gett VTI att under åren 2018–2020 ta fram och sprida kunskap om mikroplast från vägtrafiken. Mikroplastpartiklar bildas framförallt av däckslitage men också vid slitage av vägmarkeringar och vägbeläggningar som innehåller polymermodifierad bitumen. Minst hälften av de totala svenska utsläppen av mikroplast bedöms komma från slitage av däck.

Mikroplaster finns överallt i miljön

Studier visar att mikroplast finns överallt i miljön. Mikroplast har hittats i till exempel vattendrag och reningsverk, mark, växter, luft, mat och dryck, organismer och även i oss människor. Mikroplast från vägtrafiken specifikt har hittats i till exempel vägdamm, vattendrag, dagvatten samt olika sediment, till exempel på svenska västkusten.

– Vi vet att utsläppen av däckslitagepartiklar är mycket stora, att de sannolikt bryts ner mycket långsamt i naturen och att de innehåller ämnen som kan skada levande organismer. Därför finns det skäl att begränsa både uppkomsten och spridningen av däckslitagepartiklar, säger Mikael Johannesson, forskningschef vid VTI.

Åtgärder finns

Forskarna har även sammanställt kunskap om möjliga åtgärder för att dels minska uppkomsten av mikroplastpartiklar, dels minska spridningen av dem. Lägre hastigheter, begränsat trafikarbete, minskad användning av dubbdäck, lugnare körbeteende, övergång till lättare fordon och optimal hjulinställning är exempel på åtgärder som minskar uppkomsten.

Samtidigt kan en del av åtgärderna ge andra vinster som till exempel minskade utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser, minskat buller, färre allvarliga trafikolyckor och minskat vägslitage. Exempel på åtgärder som minskar spridningen av mikroplaster är olika typer av anläggningar som tar hand om vägdagvattnet och gatustädning.

Rapport:

Mikroplast från däck- och vägslitage: en kunskapssammanställning

Kontakt:

Mikael Johannesson, kombi@vti.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera