Bild: Zander Bederi, Unsplash
Artikel från forskning.se

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur farliga är de levande ljusen?

– Det går inte att ge ett exakt svar på den frågan. Men jag har forskat länge om förbränning och luftburna partiklar och vi försöker undvika förbränning för att det skapar föroreningar som kan leda till andnings- och hjärtproblem. När vi bränner ljus vet vi att det bildas små partiklar – vilken typ beror på vad ljusen är gjorda av och hur vi bränner dem.

Vad är det som gör dem farliga?

– Det är ljus som brinner med en fladdrande låga som är farliga. Då produceras mer sotpartiklar som ibland syns, ibland inte. Utsläppen varierar mycket med vilken ljusmassa och veke som används. Det handlar också om hur man kombinerar ljusmassa och veke, så det kräver stor erfarenhet och kunskap för att få fram rätt kombination. Vissa ljus ökar utsläppen ju längre de brinner.

Hur många kan man ha tända samtidigt utan att riskera hälsan?

– Eftersom det beror på vilket material som används, och hur ljusen brinner, är det svårt att svara på. I vår senaste studie undersökte vi föroreningar från ljus som brann med fladdrande låga i en kammare och beräknade vad som skulle hända om de brann i en normalstor lägenhet I september 2021 sänkte WHO gränsvärdena kraftigt på grund av hälsorisker. Vi gjorde några beräkningar: vad händer när fem ljus brinner i 3,5 timmar i en normalstor lägenhet? När man räknar om det till dygnsmedel halter och lägger till andra föroreningar som förekommer inomhus kan halterna hamna över gränsvärdet, speciellt när lågkvalitetsljus används.

Läs mer: Luftföroreningar bakom demens och psykisk ohälsa

Vilka ljus ska man välja för att minska föroreningarna?

– Jag kan inte säga att man ska använda stearin eller paraffin. Det beror på hur   materialet kombineras med veken, vilket gör att det brinner långsammare, snabbare eller mer fullständigt. Det kräver stor erfarenhet och kunskap att få fram rätt kombination. Det bästa man kan göra är att se till att man inte har den här fladdrande lågan. Att ljus har lukt eller färg innebär fler tillsatser så det är bra att välja ett vitt ljus utan doft.

Vad behöver forskarna undersöka mer?

– Idag vet vi vilka föroreningar som ljusen orsakar, men inte så mycket om hur de påverkar människors hälsa.

Text: Johan Frisk på uppdrag av forskning.se

Levande ljus består oftast av stearin eller paraffin

  • Nej, det är inte de levande ljusen som orsakar flest bränder i juletid. Enligt en undersökning av SOS Alarm och försäkringsbolaget If tror nästan alla svenskar, 96 procent, att det är så. Endast 13 procent av de tillfrågade gissade på rätt orsak: matlagning.
  • Levande ljus kan tillverkas av flera olika material. De vanligaste är stearin och paraffin, ibland kombineras de två. Stearin tillverkas av fett från växter eller djur medan paraffin är en oljeprodukt.
  • Stearinljus uppfanns på 1800-talet av en fransk kemist. När elektriciteten kom minskade konsumtionen av levande ljus kraftigt men ökade igen under 1960-talet när de fick en ny funktion som stämningsskapare.
  • Föroreningar som brinnande ljus kan ge ifrån sig: Sotpartiklar, polycykliska aromatiska kolväten (förkortas PAH), kväveoxid, ultrafina partiklar i nanostorlek.

 

Aneta Wierzbicka, Universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera