Träd trivs bäst om de är omgivna av gräs.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Träd bidrar till ett bra mikroklimat i städer. Men för att de ska kunna göra nytta måste asfalt ge vika för mer gräs runt träden, visar en studie.

I takt med klimatförändringarna har trädens betydelse för stadsklimatet lyfts fram som en viktig fråga. Träd skänker skugga och sänker lufttemperaturen.

Men för att få ut mesta möjliga nytta av träden måste de ha rätt förutsättningar. En bra idé är att minska på asfalten och bjuda träden på lite extra gräs runt stammen, menar forskare bakom en ny studie.

– Vår forskning visar att en viktig faktor är hur mycket av ytan runt trädet som är hårdgjord, säger Janina Konarska, forskare på Göteborgs universitet.

Gräsyta får träden att växa

Forskarna såg i studien att 20–30 år gamla träd som omgavs av gräs i medeltal var 2,6 meter högre. Kronan var 1,3 meter vidare jämfört med träd i närheten som växte med en tät yta nära stammen.

– Träden hade också en 61 procent tätare krona och gav dubbelt så mycket kylning, säger Janina Konarska.

Bildkollage där en kastanj med gräs runt är fylligare och större jämfört med en kastanj i asfaltmiljö.
Hästkastanjer studerades i miljöer med olika grader av hård yta runt stammen. Bild: Janina Konarska

Skugga och svalka påverkas

Forskarna studerade hur markytan runt stammen påverkade kärrek, hästkastanj och parklind på flera ställen i Göteborg och Mölndal. Bedömningen gjordes utifrån bland annat tätheten på kronan, trädets tillväxt och hur mycket vatten som bladen avger, så kallad transpiration.

Alla dessa faktorer avgör trädets påverkan på mikroklimatet. Tätheten på kronan och storleken på trädet bestämmer skuggeffekten och transpirationen fungerar som en luftkonditionering som kyler ner luften.

– Dessutom blir luften ovanför en asfaltsyta varmare än luften ovanför gräs eller jord. En hårdgjord yta hindrar även att regnvatten når ner till rötterna vilket påverkar trädets tillväxt, säger Janina Konarska.

Trädens trivsel kan öka

Det fanns skillnader mellan hur mycket de olika trädarterna påverkades av att inte få ner vatten till rötterna. Hästkastanjen påverkas till exempel mindre av hårda ytor närheten.

Men i en stad kan det ofta vara svårt att ge träden en optimal växtmiljö.

– Man får göra det bästa man kan vid plantering av träd i städerna. Om det är svårt att få till öppna ytor runt träden är det en god idé att investera i bättre jord och gärna stödvattna trädet. Det är viktigt att vi tar hand om träden, de är värdefulla på många sätt, säger Lasse Tarvainen som är miljövetare på Göteborgs universitet.

Vetenskaplig studie:

Surface paving more important than species in determining the physiology, growth and cooling effects of urban trees, Landscape and Urban Planning.

Kontakt:

Janina Konarska, forskare på institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet, janina.konarska@gu.se

Lasse Tarvainen, forskare på Institutionen för biologi och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet, lasse.tarvainen@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera