Stam med tät trädkrona, sedd underifrån.
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Träd har förmåga att reglera sin värme sommartid, ungefär som en inbyggd luftkonditionering. Kyleffekten skapar ett svalare mikroklimat i skogen, men den viktiga mekanismen kan hotas om markerna blir torrare.

Forskare från Stockholms universitet har undersökt de mekanismer som skapar ett svalt mikroklimat under skogens trädkronor. Det här är till exempel viktigt under varma och torra sommardagar.

Skogar kan nämligen buffra extrema temperaturer, ungefär som en naturlig luftkonditioneringseffekt. De gör det genom att ge skugga, men också genom att avdunsta eller “svetta” ut vatten.

– Föreställ dig att skogen svettas i värmen för att hålla sin inre temperatur låg. Vi behöver dricka mycket för att kunna svettas, och skogen behöver markvatten, säger Caroline Geiser som är forskare i naturgeografi vid Stockholms universitet.

Torra marker skapar en svagare kyleffekt

Både små trädplantor och mycket av skogens biologiska mångfald är beroende av skogens förmåga att buffra torka och värme.

En forskargrupp har nu tittat närmare på den här kylmekanismen genom att undersöka lövskogar i Centraleuropa under fyra somrar.

Studien visar att de högsta temperaturerna i skogarna under dygnet är i genomsnitt två grader svalare än omgivningen. Högre nivåer av markfuktighet förbättrade även kyleffekten i skogen.

Markvatten spelar roll för bra mikroklimat

Forskarna lyfter fram att kombinationen av skugga från trädkronor, markvattnets avdunstning och transpirationen från växter leder till ett kallare mikroklimat.

– Mikroklimatforskning i skogar fokuserar ofta på trädkronornas täckning som en viktig drivkraft för nedkylning av marken. Den här studien visar även den roll som markvattnet har för att skydda markvegetationen från temperaturökningen, säger Caroline Greiser.

Men eftersom klimatförändringarna orsakar flera störningar på trädkronorna – och ökar risken för marktorka – kan vissa skogar förlora sin kylande förmåga.

– Fynden är alarmerande eftersom mer frekvent och svårare torka kan hota skogarnas kylande förmåga, säger Caroline Greiser.

Forskarna betonar nu att även markfuktighet bör inkluderas i modeller som förutsäger skogens mikroklimat, biologisk mångfald och trädföryngring.

Vetenskaplig studie:

Higher soil moisture increases microclimate temperature buffering in temperate broadleaf forests ,  Agricultural and Forest Meteorology.

Kontakt:

Caroline Greiser, forskare vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet. caroline.greiser@su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera