Natur och hav med vindkraftverk i bakgrunden
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Vindsnurror i naturen tycks inte avskräcka turister från att besöka en destination. Det framgår i en rapport där forskare har undersökt naturturism och besökares upplevelser av vindkraft.

Det finns en oro hos lokalbefolkning och turistföretag att vindkraftverk i ett område kan avskräcka besökare. Men enligt en ny rapport från Naturvårdsverket finns inga tydliga bevis för negativa effekter på turismekonomin.

Forskare vid Mittuniversitetet och Linnéuniversitetet har undersökt hur turisternas upplevelser påverkas i områden med vindsnurror. De har sammanställt tidigare forskning, som visar att vindkraftverk inte har någon större inverkan på besökarnas upplevelser eller val av destination.

Turister intervjuades

I projektet har forskarna även genomfört drygt 80 intervjuer med svenska och utländska turister som besökt Höga Kusten, Ånge kommun, Dalarnas län och Kalmar län.

Enligt intervjustudien tycks turister som ägnar sig åt fysiskt krävande utomhusaktiviteter vara mindre benägna att lägga märke till vindkraftverk i naturlandskap.

Resultatet visade också att besökarnas värdering av hållbar omställning påverkar deras uppfattning om vindkraft i naturområden. De som är positiva kopplar bland annat vindkraftverk till energioberoende. De ansåg dock att det är bäst om vindsnurrorna står långt ifrån varandra och inte är så många.

Enkät för att testa upplevelser

Forskarna har även utvecklat en enkät som tar upp vanliga frågor från lokala intressenter i svenska kommuner. Syfte är ge en helhetsbedömning av turisters upplevelser på destinationer där vindkraftverk syns i naturen.

Tester av enkäten visar att deltagare som ägnar sig åt att till exempel vandra och tälta, tenderar att ha positiva åsikter om vindkraftsutbyggnad och dess påverkan på natur och samhälle.

Enkäten kan anpassas för olika destinationer och användas för att undersöka värdet av turistupplevelser i miljöer med vindkraft.

– Underlaget kan sedan användas för en transparent och kunskapsbaserad dialog mellan lokala aktörer och vindkraftsbranschen kring frågor som berör turismutveckling i områden där vindkraft är etablerat eller planeras att etableras, säger forskaren Tatiana Chekalina vid turismforskningscentret Etour på Mittuniversitetet.

Projektet ingår i forskningsprogrammet Vindval som är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Rapport:

Vindkraft och uppfattat värde av turismupplevelsen i naturområden, Naturvårdsverket.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera