Vattendroppar på ett vattenavvisande tyg.
Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kvinnor blir mer påverkade än män när de utsätts för högfluorerade kemikalier, så kallade PFAS. Det visar en studie om hur kemikalierna leder till skador på levern, så kallad fettlever.

– Exponering för miljökemikalier som PFAS kan förvärra vissa sjukdomar och öka risken till diabetes, säger Matej Orešič, professor i medicinska vetenskaper som ansvarat för studien tillsammans med Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi.

Allt fler resultat av forskning visar också att vissa kemikalier i miljön, speciellt PFAS, är en orsak till den form av sjukdomen fettlever hos människor som inte beror på alkohol. Fettlever innebär att levern har lagrat för mycket fett, som kan leda till diabetes och en inflammation med påföljande skador. Det finns idag ingen medicinsk behandling av fettlever.

Vad är PFAS?

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är samlingsnamn för mer än 4 700 olika ämnen som inte finns naturligt i miljön. De började framställas i mitten av 1900-talet, och är så svåra att bryta ner att de idag finns nästan överallt i miljön.
PFAS används i en mängd olika produkter på grund av att de är både vatten- och oljeavvisande och dessutom tål höga temperaturer:
i impregneringsmedel, textilier och heltäckningsmattor, i papper och kartong, matförpackningar, i stekpannor, rengöringsmedel och brandskum.
Dricksvatten kan vara förorenat av PFAS, speciellt på platser där det varit brandövningar.

PFAS är alltså utpekad som en orsak till sjukdomen fettlever. Däremot saknas kunskap om på vilket sätt kemikalierna inverkar på ämnesomsättningen i levern som är kopplad till sjukdomen fettlever.

PFAS gav mer gallsyror

– Vi kan visa att hur PFAS påverkar förändringar i gallsyror – och länken mellan gallsyror och fett- och glukosmetabolism. Vårt resultat ger alltså en förklaring till de bakomliggande mekanismerna till redan kända faktorer för utvecklingen av fettlever – som inte beror på alkoholkonsumtion, säger Tuulia Hyötyläinen.

Forskarna har tagit vävnadsprov på levern och blodprov från en grupp på 105 personer med fettlever som icke är orsakad av alkohol, och sedan mätt förekomsten av hundratals metaboliter och kemikalier, inklusive PFAS. Sambandet mellan PFAS och fettlever hos människor har sedan bekräftats med studier på möss.

– Analysen visade att kopplingen var mer tydlig hos kvinnor. Kvinnorna som hade höga halter av PFAS hade också mer gallsyror och mer fett i levern. Även ämnesomsättningen av glukos var mer påverkad än hos män, säger Matej Orešič.

– Det är viktig kunskap för vidare forskning, riskbedömning och hantering av riskerna med PFAS. Det är också möjligt att i framtiden kunna använda resultaten för att ta fram nya behandlingar av sjukdomen, säger Tuulia Hyötyläinen.

Vetenskaplig artikel:

Exposure to environmental contaminants is associated with altered hepatic lipid metabolism in non-alcoholic fatty liver disease. Journal of Hepatology.

Kontakt:

Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi vid Örebro universitet, tuulia.hyotylainen@oru.se
Matej Orešič, professor i medicinska vetenskaper vid Örebro universitet, matej.oresic@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera