Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

De finns i allt från skidvalla till brandsläckningsskum. Och kopplas till en lång rad hälsoproblem, som lever- och testikelcancer, höga kolestrolvärden, låg födelsevikt etc. Forskare från Stockholms universitet lanserar nu ett ramverk för utfasning av "icke nödvändiga" högflourerande ämnen – PFAS. 

Mängden potentiellt skadliga kemikalier i vår miljö skulle kunna reduceras kraftigt om industrin använde dem enbart när det verkligen var nödvändigt. Det är slutsatsen i en artikel i den vetenskapliga tidskiften Environmental Science: Processes & Impacts som forskare vid Stockholms universitet publicerar 17 juni 2019.

För att underlätta för både konsumenter och producenter att minska användningen av onödiga kemikalier lanserar forskarna ett ramverk för ”nödvändig användning”. Ramverket exemplifieras med hjälp av gruppen högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas.

Vattenavstötande badkläder och tandtråd

PFAS används ofta i konsumentvaror eftersom de bland annat gör det enkelt att skapa fukt- och fläckavstötande tyger, men förekommer i en långa rad andra produkter, allt från skidvalla till brandsläckningsskum. Samtidigt är allt fler forskare oroande över att de ansamlas i vatten och mark, tar mycket lång tid att bryta ner och kan kopplas till en lång rad hälsoproblem, inklusive lever- och testikelcancer, höga kolesterolvärden, låg födelsevikt, övervikt och minskad funktion hos vaccin.

Studien klassificerar många av PFAS användningsområden som ”icke nödvändiga”, som till exempel vattenavstötande badkläder och tandtråd. Andra produkter som analyserats och kategoriserats på skalan ”icke nödvändig” – ”ersättningsbar” – ”nödvändig” är livsmedelsförpackningar, medicinsk utrustning, läkemedel, kosmetika, skidvalla och brandsläckningsskum.

Använd substitut där det går

– Vår förhoppning är att ramverket kan göra det enklare för producenter och konsumenter att förstå vilka PFAS som kan fasas ut och ersättas. En bra start vore att fasa ut de många fall där PFAS används bara för att det är enkelt, trots att det finns substitut, säger professor Ian Cousins, forskare vid Stockholms universitet och en av världens främsta experter på hur PFAS produceras och distribueras.

Artikeln noterar att vissa tillverkare redan bedriver ett arbete för att på frivillig väg fasa ut PFAS i sina produkter.

Vetenskaplig artikel:

The concept of essential use for determining when uses of PFASs can be phased out. Environmental Science: Processes & Impacts

Kontakt:

Ian T. Cousins, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), Stockholms universitet, Ian.Cousins@aces.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera