1. 13 juni 2023

  Utsläpp i hamnar hotar havsmiljön

  ​De sammanlagda utsläppen av skadliga ämnen från sjöfarten innebär alarmerande miljörisker, enligt forskare. Båtbottenfärg och vatten från skrubbrar, som ska rena fartygens avgaser, ligger bakom merparten av de farliga utsläppen.

 2. 8 juni 2023

  Klor i dricksvatten inte alltid ett måste – bakterier håller rent

  Det kryllar av bakterier i vatten och vad händer när renande klor tas bort? Forskare som studerat dricksvatten i Halland såg att bakterierna först växte till sig, men efter ett tag kom en överraskning. En ofarlig rovbakterie tog plats och åt upp flertalet bakterier.

 3. Abborre simmar i akvarium, andra abborrar bakom.
  1 juni 2023

  Nedbrytbar bioplast ger avvikande beteende hos fiskar

  Abborrar får ett avvikande beteende när de exponeras för så kallad bioplast tillverkad av rörsocker. Sådan plast bör inte marknadsföras som ett miljövänligt alternativ, menar doktoranden Azora König Kardgar. – Det borde betraktas som vanlig plast.

 4. Vatten som flödar nedåt ur rör, moln och blå himmel bakom.
  16 maj 2023

  Nytt svampliknande material suger upp läkemedelsrester ur vatten

  Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat ett material som kan fånga in och bryta ner läkemedelsmolekyler från kommunalt avloppsvatten. Det handlar om ett poröst material som har nano-små kanaler och beter sig som ett slags svamp.

 5. 3 maj 2023

  Cigaretter läcker skadliga gifter i naturen

  Fimpar står för mycket nedskräpning, men cigaretternas filter sprider också gifter som skadar myggornas larver. Det visar en studie.

 6. Två forskare ombord ett fartyg med en vattenprovtagare.
  20 april 2023

  Miljögifter har hittats på 8 000 meters djup

  Farliga kemikalier som PCB har förbjudits men finns kvar i naturen. Nu har forskare hittat miljögiftet i bottenprover på 8 000 meters djup i Stilla havet.

 7. Solpaneler reflekterar ett träd
  13 april 2023

  Metaller från solceller kan återvinnas mer miljövänligt

  Genom en ny skonsam metod kan värdefulla metaller som silver och indium återvinnas ur böjbara tunnfilm-solceller. Det visar forskning vid Chalmers.

 8. Byggnadsarbetare, sedd uppifrån, limmar på en fasad iklädd blå arbetskläder och röd hjälm.
  12 april 2023

  Ny epoxiplast kan vara mindre hälsovådlig

  Epoxiplaster, som används inom byggindustrin, kan ge svår kontaktallergi. Nu har forskare tagit fram en ny plast som kan vara betydligt bättre ur hälsosynpunkt.

 9. Butik med textilier
  23 mars 2023

  Ny metod minskar giftiga färgämnen i vatten

  Forskare har utvecklat en teknisk lösning för att enkelt rena vatten med hjälp av ett cellulosabaserat material. Den nya metoden kan få betydelse för länder med stora utsläpp av färgämnen från textilindustrier.

 10. 8 mars 2023

  Potatiskung fick gener från vilda släktingar – mögel försvann

  Den populära potatissorten King Edward är känslig för angrepp från bladmögel. Men med hjälp av tre nya gener lyckas den försvara sig mycket bra, visar en studie vid SLU.

 11. 30 januari 2023

  Svampar visade vägen till hållbart trämaterial

  Trä kan omvandlas till nya material, men processen kräver ofta mycket energi. Forskare vid KTH har velat lösa problemet genom att studera hur svampar i naturen bryter ner trä. Resultatet blev en miljövänlig träfilm som skulle kunna användas till nya förpackningar.

 12. 26 januari 2023

  Papper utan potatis lika starkt – och mer miljövänligt

  Forskare har hittat ett sätt att kemiskt ändra pappersmassan i papperstillverkning, utan att det påverkar varken processen eller pappret negativt. Det kan göra tillverkningen billigare, mindre energikrävande och mer miljövänlig.

 13. Honungsbi på en äppelblomsknopp
  11 januari 2023

  Så exponeras svenska bin för växtskyddsmedel

  Honungsbin och andra insekter exponeras för rester av växtskyddsmedel när de samlar pollen och nektar i landskapet. Mest exponering utsetts de blomsökande insekterna för i Skåne där jordbruket är som intensivast.

 14. Fören på en brun träbåt, stilla hav och lite land framför.
  12 december 2022

  Miljövänlig bottenfärg bäst i forskarnas test

  Silikonbaserad färg är bättre än kopparbaserad färg på att hålla borta påväxt från båtbottnar, enligt en studie. En god nyhet för miljön, enligt forskarna.

 15. Tvätt inuti tvättmaskin, lila ljus över bilden
  25 november 2022

  Tvätta rent utan tvättmedel – så gör forskarna

  Kan man tvätta kläder i vatten, utan tvättmedel eller tvål, och få tvätten lika ren som annars? Det ska forskare i Malmö ta reda på. Och de försök som hittills gjorts ser lovande ut, enligt forskarna. Så här har de gjort.

 16. man i vit dräkt besprutar grödor med pump
  10 november 2022

  Europeiska företagsintressen styr begränsning av farliga ämnen

  Regleringen av farliga kemikalier i EU handlar om mer än bara kemikaliernas farlighet. Begränsningen av farliga ämnen styrs också av företagens ekonomiska intressen, visar en ny studie.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera