1. Tabletter och en medicinburk
  18 mars 2024

  Ny upptäckt visar hur antibiotikaresistens kan uppstå

  Bakterier kan ha en tillfällig resistens mot antibiotika. Men så kallad heteroresistens kan även bli en språngbräda för bakterier att utveckla stabil motståndskraft. Det visar en studie.

 2. Skrattmåsar i en klunga, på en klippa.
  16 oktober 2023

  Måsar sprider farliga bakterier över världen

  Måsar kan vara bärare av gener som gör bakterier resistenta mot antibiotika. Genom sina flygturer och sökande efter mat på soptippar, stränder och åkrar riskerar måsarna att bidra till spridningen av resistenta bakterier. Det visar forskning från Linköpings universitet.

 3. 11 oktober 2023

  Så kan cellgifter användas som antibiotika

  Det pågår en intensiv jakt på läkemedel för att ersätta antibiotika som inte biter på vissa bakterier. Forskare vid Linköpings universitet hoppas nu att en substans i cancerläkemedel kan bli en ny typ av antibiotika.

 4. Gris vilar i en stia
  28 september 2023

  Så kan grisar skyddas mot multiresistenta bakterier

  En viss typ av multiresistent bakterie är vanlig i grisbesättningar i flera länder. För att skydda svenska grisar från smitta behövs förebyggande insatser, menar forskare.

 5. Två händer som håller i ett provglas med bakterieprover, labb.
  14 juni 2023

  Tidigare okänd antibiotikaresistens bland bakterier

  Resistensgener mot antibiotika finns i bakterier nästan överallt, inklusive i och på människor, enligt en ny studie. – Dessa gener kan utgöra ett tidigare förbisett hot mot mänsklig hälsa, säger Erik Kristiansson, professor vid Chalmers.

 6. kvinnor, sedda bakifrån, i stadsmiljö. Båda har rött hår.
  29 maj 2023

  Problem i underlivet mycket vanligt hos kvinnor som äter penicillin

  Var fjärde kvinna som tar penicillin vid halsfluss får flytningar och klåda i underlivet, visar en ny avhandling. Besvären kan vara tecken på svamp vilket i sin tur kan orsaka ett stort lidande. – Det är inte tidigare beskrivet att det är så här vanligt, säger läkaren och forskaren...

 7. pillerkartor, flera olika färger
  23 maj 2023

  Ny metod kan snabbt visa om antibiotikan biter

  Forskare har utvecklat en molekylär metod som på några minuter kan ta reda på huruvida bakterier svarar på antibiotika eller inte. Förhoppningen är att utveckla ett snabbtest för sjukvården.

 8. Vatten som flödar nedåt ur rör, moln och blå himmel bakom.
  16 maj 2023

  Nytt svampliknande material suger upp läkemedelsrester ur vatten

  Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat ett material som kan fånga in och bryta ner läkemedelsmolekyler från kommunalt avloppsvatten. Det handlar om ett poröst material som har nano-små kanaler och beter sig som ett slags svamp.

 9. 3 april 2023

  Avlopp oväntat stor källa till antibiotikaresistens

  Avloppsvatten är en betydligt värre grogrund för antibiotikaresistens än vad forskare tidigare trott. Här finns egenskaper som ger resistenta gener en extra skjuts att utvecklas till skadliga bakterier.

 10. 28 mars 2023

  Superkraft hos lurig bakterie nu avslöjad

  Antibiotika biter inte på tarmbakterien Clostridioides difficile, som ställer till stora problem inom sjukvården. Nu visar en studie mekanismerna bakom bakteriens finurliga förmåga att utveckla resistens.

 11. 13 februari 2023

  Bred antibiotika försvårade behandling av urinvägsinfektioner

  För att undvika infektioner hos intensivvårdade covidpatienter användes bredspektrum-antibiotikum i början av pandemin. Men detta ledde till en ökning av de antibiotikatoleranta bakterierna enterokocker – något som försvårade behandlingen av urinvägsinfektioner.

 12. 1 februari 2023

  Sprej mot bakterier kan bli ett alternativ till antibiotika

  Forskare vid Chalmers har tagit fram en sprej som kan döda farliga bakterier och även förebygga infektioner. Förhoppningen är sprejen ska bidra till att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens.

 13. 27 januari 2023

  Rörliga proteiner ledtråd till antibiotikaresistens

  Forskare har sett hur en viss typ av protein rör sig för att vårt DNA ska kopieras. Upptäckten kan bidra till ökad förståelse av hur gener för antibiotikaresistens sprids mellan bakterier.

 14. Vatten från avlopp rinner ut i flod
  10 januari 2023

  Rester av antibiotika i vatten hot mot människors hälsa

  Antibiotikarester som släpps ut i miljön i regionerna runt Kina och Indien riskerar att bidra till antibiotikaresistens – och dricksvatten kan innebära ett hot mot hälsan. Det visar en studie från Karolinska institutet.

 15. vattenglas och medicin
  9 januari 2023

  Uthålliga bakterier försvårar behandling med antibiotika

  De flesta bakterier som utsätts för antibiotika dör ganska snabbt. Men en liten del lyckas anpassa sig, växa till sig och förändras genetiskt, något som ökar risken för resistens. Fenomenet kallas bakteriell uthållighet och visar hur viktigt det är att inte skippa de sista tabletterna i...

 16. Dirigent med dirigentpinne
  21 december 2022

  Så bestämmer bakterien sjukdomstakten i din kropp

  När vi får en bakterieinfektion är det viktigt, ur bakteriens synvinkel, att inte växa för fort. För då kan allt gå åt pipan. Nu har forskare listat ut hur bakterier bestämmer den här takten. På sikt, hoppas forskarna, kan det ge bättre antibiotika.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera