1. Tabletter och en medicinburk
  18 mars 2024

  Ny upptäckt visar hur antibiotikaresistens kan uppstå

  Bakterier kan ha en tillfällig resistens mot antibiotika. Men så kallad heteroresistens kan även bli en språngbräda för bakterier att utveckla stabil motståndskraft. Det visar en studie.

 2. Skrattmåsar i en klunga, på en klippa.
  16 oktober 2023

  Måsar sprider farliga bakterier över världen

  Måsar kan vara bärare av gener som gör bakterier resistenta mot antibiotika. Genom sina flygturer och sökande efter mat på soptippar, stränder och åkrar riskerar måsarna att bidra till spridningen av resistenta bakterier. Det visar forskning från Linköpings universitet.

 3. 11 oktober 2023

  Så kan cellgifter användas som antibiotika

  Det pågår en intensiv jakt på läkemedel för att ersätta antibiotika som inte biter på vissa bakterier. Forskare vid Linköpings universitet hoppas nu att en substans i cancerläkemedel kan bli en ny typ av antibiotika.

 4. Gris vilar i en stia
  28 september 2023

  Så kan grisar skyddas mot multiresistenta bakterier

  En viss typ av multiresistent bakterie är vanlig i grisbesättningar i flera länder. För att skydda svenska grisar från smitta behövs förebyggande insatser, menar forskare.

 5. Två händer som håller i ett provglas med bakterieprover, labb.
  14 juni 2023

  Tidigare okänd antibiotikaresistens bland bakterier

  Resistensgener mot antibiotika finns i bakterier nästan överallt, inklusive i och på människor, enligt en ny studie. – Dessa gener kan utgöra ett tidigare förbisett hot mot mänsklig hälsa, säger Erik Kristiansson, professor vid Chalmers.

 6. kvinnor, sedda bakifrån, i stadsmiljö. Båda har rött hår.
  29 maj 2023

  Problem i underlivet mycket vanligt hos kvinnor som äter penicillin

  Var fjärde kvinna som tar penicillin vid halsfluss får flytningar och klåda i underlivet, visar en ny avhandling. Besvären kan vara tecken på svamp vilket i sin tur kan orsaka ett stort lidande. – Det är inte tidigare beskrivet att det är så här vanligt, säger läkaren och forskaren...

 7. pillerkartor, flera olika färger
  23 maj 2023

  Ny metod kan snabbt visa om antibiotikan biter

  Forskare har utvecklat en molekylär metod som på några minuter kan ta reda på huruvida bakterier svarar på antibiotika eller inte. Förhoppningen är att utveckla ett snabbtest för sjukvården.

 8. Vatten som flödar nedåt ur rör, moln och blå himmel bakom.
  16 maj 2023

  Nytt svampliknande material suger upp läkemedelsrester ur vatten

  Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat ett material som kan fånga in och bryta ner läkemedelsmolekyler från kommunalt avloppsvatten. Det handlar om ett poröst material som har nano-små kanaler och beter sig som ett slags svamp.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera