1. 10 februari 2020

  Slamspridning på åkrar ökar inte risken för antibiotikaresistens

  Antibiotikarester i rötslam från reningsverk tycks inte bidra till ökad antibiotikaresistens när slammet sprids på åkermark, visar en studie från Göteborgs universitet.

 2. 16 januari 2020

  Ny art antibiotikaresistenta bakterier påträffad i infekterat sår

  En hittills okänd art av antibiotikaresistenta bakterier, inom samma familj som E. coli och salmonella, har påträffats och klassificerats i Sverige. Arten, som är den första inom sitt släkte, föreslås få namnet Scandinavium goeteborgense, efter staden Göteborg där forskningen bedrivits.

 3. 30 oktober 2019

  Immunceller i huden dödar resistenta bakterier innan de invaderar kroppen

  Särskilda immunceller i huden kan kontrollera mängden antibiotikaresistenta bakterier (av typen Staphylococcus aureus, MRSA) i huden innan de får en chans att invadera. Det kan förklara varför infektion med denna motståndskraftiga bakterie blir väldigt kortvarig hos vissa personer.

 4. 25 juni 2019

  Stor spridning av multiresistenta tarmbakterier på sjukhusen i Vietnam

  Runt hälften av patienterna som är inlagda på sjukhus i Vietnam är bärare av multiresistenta tarmbakterier, som är motståndskraftiga mot den brett verkande antibiotikagruppen karbapenemer, visar en studie ledd från Linköpings universitet. Förekomsten av karbapenemresistenta bakterier i...

 5. 19 juni 2019

  Klimatfrågan vinnare i dystopiernas kamp

  Går det att säga att det ena globala hotet är värre än det andra? Med hjälp av senaste SOM-undersökningen ställs två av samtidens viktigaste frågor – klimathot och antibiotikaresistens – mot varandra i en dystopiernas kamp. Resultatet: Klimathotet är ”värst”

 6. 13 juni 2019

  Bakterier i avloppsvattnet resistenta mot nya antibiotika

  Örebroforskare har hittat antibiotikaresistenta bakterier både i avloppsvattnet i Örebro och i Svartån. – Bakterierna är inte bara resistenta mot gamla antibiotika utan även mot nya – alltså mot de antibiotika som används för att bekämpa multiresistenta bakterier, säger...

 7. 7 maj 2019

  Molekylen som återställer antibiotikans effekt mot tuberkulos

  En nyupptäckt molekyl kan användas för att behandla antibiotikaresistent tuberkulos. I kombination med den vanligaste antibiotikan mot tuberkulos, isoniazid, kan molekylen potentiellt återställa dess effektivitet.

 8. 12 februari 2019

  Svårupptäckt antibiotikaresistens underskattas i sjukvården

  När antibiotika inte fungerar är så kallad heteroresistens en av förklaringarna. Fenomenet innebär att någon enstaka procent av bakterierna vid en infektion är resistenta, vilket är tillräckligt för att de ska ta över när de känsliga bakterierna slagits ut. Problemet är underskattat,...

 9. 8 januari 2019

  Avföring förklarar antibiotikaresistens i miljön

  Utsläpp av av tarmbakterier från avföring kan ofta förklara den ökning av resistenta bakterier som hittas i miljöer påverkade av människor. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

 10. 27 november 2018

  Utbredd antibiotikaresistens på stadsnära grisgårdar i Kambodja

  Den oreglerade och ofta onödiga användningen av antibiotika till livsmedelsproducerande djur i många låg- och medelinkomstländer bidrar till ökad förekomst av antibiotikaresistens. Det visar en fältstudie hos grisuppfödare i Kambodja.

 11. 30 juli 2018

  Bakterier lurar antibiotikan med muterade enzymer

  Hur uppstår antibiotikaresistens egentligen? Forskare från Uppsala universitet har visat hur ett bakterieenzym kan lära sig att inaktivera olika antibiotikamolekyler genom att mutera.

 12. placeholder bild.
  23 april 2018

  Även små mängder antibiotika kan orsaka antibiotikaresistens

  Även låga koncentrationer antibiotika kan leda till utveckling av hög resistens mot antibiotika hos bakterier, visar forskning vid Uppsala universitet.

 13. 25 januari 2018

  Belöningar kan driva på utvecklingen av ny antibiotika

  Ett sätt att angripa antibiotikaresistens kan vara genom belöningar och andra incitament som driver på utvecklingen av ny antibiotika. Det menar en internationell rapport där flera svenska forskare ingår.

 14. 22 november 2017

  Det bortglömda alternativet till antibiotika

  Bakteriofager är virus som "äter" farliga bakterier. De är specialiserade på en bakterietyp och lämnar nyttiga bakterier i fred. Bakteriofagterapi skulle till exempel rå på en urinvägsinfektion relativt lätt, menar en av få bakteriofagforskare i Sverige. Men inom EU råder stor skepsis...

 15. 16 oktober 2017

  Nyupptäckta gener för antibiotikaresistens kan leda till nya mediciner

  76 nya gener som ger antibiotikaresistens har upptäckts genom analys av stora mängder DNA-sekvenser från olika bakterier. Flera av dessa hittills okända resistensgener gör att bakterier kan stå emot även den mest kraftfulla antibiotikan, visar forskare vid Chalmers och Göteborgs...

 16. 8 augusti 2017

  Hittar antibiotikaresistens på 30 minuter

  Om antibiotika används i onödan ökar risken för att utveckla resistens och medicinen blir overksam. Forskare från Uppsala universitet har utvecklat en ny metod för att mycket snabbt kunna bestämma om en infektion orsakas av bakterier som är resistenta eller känsliga mot antibiotika. 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera