Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För att undvika infektioner hos intensivvårdade covidpatienter användes bredspektrum-antibiotikum i början av pandemin. Men detta ledde till en ökning av de antibiotikatoleranta bakterierna enterokocker – något som försvårade behandlingen av urinvägsinfektioner.

Urinvägskatetrar är nödvändiga för intensivvårdspatienter, men en bakterietillväxt på katetrarna kan orsaka komplicerade urinvägsinfektioner. Detta kan förlänga hela vårdförloppet. Aggressiva urinvägsbakterier kan i allvarliga fall även orsaka skador på urinblåsan och njurarna eller sprida sig till blodet.

Brett spektrum användes

Tidigt under pandemin var det svårt att särskilja symtom som orsakades av covid-19 och symptom orsakade av bakterier. Vid intensivvård av patienter finns inte heller tid att vänta in provsvar för att hitta rätt behandling. För att motverka sepsis, blodförgiftning, används därför antibiotika som fungerar brett mot många olika bakterier.

Men all antibiotika fungerar inte mot samtliga bakterier. Det kan bero på resistens som innebär att en bakterie har utvecklat ett sätt att förstöra ett antibiotikum. Det kan också bero på antibiotikatolerans, som förklaras av hur bakterien naturligt fungerar och är uppbyggd.

Stor mängd enterokocker

I en studie har forskare undersökt urinprover från 101 covidpatienter som intensivvårdades på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Proverna togs direkt från patientens kateter för att sedan undersökas i laboratorium för att se hur bakterietillväxten påverkades av antibiotikabehandlingen.

Bland bakterierna fanns en ovanligt stor mängd antibiotikatoleranta enterokocker.

– Vid urinvägsinfektioner utan antibiotikaresistens är den vanligaste bakteriegruppen E. coli som är förhållandevis lätta att behandla med antibiotika. Men bland intensivvårdspatienterna i vår studie var enterokocker den absolut största bakteriegruppen, och utgjorde 42 procent av alla bakterier. I och med att de är antibiotikatoleranta kan de vara svåra att bli av med, säger forskaren Philip Karlsson vid Uppsala universitet.

Skyddade andra bakterier

Forskarna upptäckte att enterokockerna utgjorde ett skydd för de andra bakterierna. Det innebar att de mer lättbehandlade bakterierna inte nåddes av antibiotikabehandlingen så länge enterokockerna var kvar.

– De vanligare bakterierna började dyka upp när enterokockerna hade etablerat sig. Och det pågick även under pågående antibiotikabehandling. Med andra ord kunde annars lättbehandlade bakterier – som inte är resistenta – vara kvar i patienten utan att påverkas av antibiotikabehandlingen, om enterokockerna var där samtidigt, säger  Philip Karlsson.

Oklart varför andra bakterier skyddas

Forskarna vet ännu inte på vilket sätt enterokockerna utgör ett skydd för de andra bakterierna.

– Men vi hoppas att våra resultat kan öka kunskapen om antibiotikans påverkan och enterokockernas roll i förloppet av urinvägsinfektioner, och på sikt förbättra rutinerna för att undvika att de uppstår, säger Philip Karlsson.

Vetenskaplig studie:

Antibiotic use during coronavirus disease 2019 intensive care unit shape multidrug resistance bacteriuria: A Swedish longitudinal prospective study, Frontiers in Medicine .

Kontakt:

Philip Karlsson, doktorand vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi,  Uppsala universitet, philip.karlsson@imbim.uu.se 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera