Tabletter och en medicinburk
Artikel från forskning.se

Bakterier kan ha en tillfällig resistens mot antibiotika. Men så kallad heteroresistens kan även bli en språngbräda för bakterier att utveckla stabil motståndskraft. Det visar en studie.

Heteroresistens är vanligt hos många sjukdomsframkallande bakterier. Det kan leda till att en antibiotikabehandling inte har någon verkan.

– Heteroresistens är vanligt bland de antibiotika vi använder mycket, vi har visat det för åtminstone tio olika antibiotikaklasser. Hos en patient som bär på heteroresistenta bakterier och behandlas med antibiotika är dödligheten och risken att man måste flyttas till en intensivvårdsavdelning högre jämfört med känsliga bakterier, säger Dan Andersson, professor i medicinsk bakteriologi vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Fungerar som ett förstadium

Den här speciella typen av resistens innebär att de flesta bakterierna inom en stam kan vara känsliga mot antibiotika, men en mycket liten resistent undergrupp kan i stället växa till sig under behandling. Dessa resistenta bakterierna innehåller fler genkopior, något som samtidigt leder till att de växer långsammare.

I en stor studie kan forskare vid Uppsala universitet visa hur bakterierna kan skapa nya mutationer som delvis kompenserar för den långsamma tillväxten. Det här kan fungera som ett slags språngbräda och underlätta utveckling mot stabil antibiotikaresistens.

– Så om heteroresistensen är en språngbräda måste vi ha mycket bättre kontroll, säger Dan Andersson.

Viktigt fynd för att förstå resistens

Forskarna har sett den här processen i labbmiljö.

– Det finns ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda i en patient eller ett djur. Det här är ett viktigt fynd för att förstå hur bakterier blir resistenta mot antibiotika, säger Dan Andersson.

Han tror att upptäckten kommer att leda till fler studier och ökad diagnostik i de mikrobiologiska laboratorierna. Inom vården gäller det att vara fortsatt restriktiv med antibiotika för att motverka resistens.

– Det ska användas vid rätt tillfälle, inte för mycket, inte i onödan och inte vid virusinfektioner. Det gäller att använda antibiotika på ett smart och kontrollerat sätt, så att vi hinner utveckla nya, säger Dan Andersson.

Vetenskaplig studie:

Bacteria can compensate the fitness costs of amplified resistance genes via a bypass mechanism, Nature Communications.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera