Dirigent med dirigentpinne
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

När vi får en bakterieinfektion är det viktigt, ur bakteriens synvinkel, att inte växa för fort. För då kan allt gå åt pipan. Nu har forskare listat ut hur bakterier bestämmer den här takten. På sikt, hoppas forskarna, kan det ge bättre antibiotika.

Växer en bakterie för snabbt kommer det inte finnas tillräckligt med resurser för att bibehålla den cellulära fördubblingen.

Och växer bakterien för långsamt utnyttjas inte energiresurserna effektivt. I så fall riskerar bakterien att inte hinna etablera en framgångsrik infektion innan den utrotas av kroppens immunsystem.

Det gäller alltså för bakterien att vara precis rätt med taktpinnen.

Särskilt protein i fokus

Varifrån styrs då detta? Forskarna vet sedan ett halvsekel att det handlar om ett protein som kallas SpoT, som enligt forskarna kan liknas vid bakteriens pulserande “hjärta”. Kruxet med proteinet är att det har varit extremt svårt att studera.

En av orsakerna är att proteinet är mycket svårt att rena. Proteinrening är avgörande för att kunna förstå egenskaper, funktion och struktur. Utan sådan information har det varit omöjligt att utveckla antibiotikamolekyler som hämmar SpoT och gör att bakterier förlorar sina sjukdomsframkallande egenskaper.

Blir en kompakt “svamp”

Men nu har forskare från bland annat Lunds universitet synat SpoT:s tredimensionella struktur och listat ut hur proteinet reglerar den bakteriella tillväxten.

Bland annat detta visar sig: För att bromsa tillväxten antar SpoT en kompakt, svampliknande form och för att öka tillväxttakten öppnar SpoT upp sig.

Det här öppnar möjligheter att ta fram nya läkemedel, säger Vasili Hauryliuk, lektor vid Lunds universitet.

– Genom denna nyvunna kunskap finns nu förutsättningarna att utveckla ny antibiotika som kan angripa bakteriens sjukdomsalstrande funktion direkt i dess ”hjärta”.

Vetenskaplig artikel:

Structure of SpoT reveals evolutionary tuning of catalysis via conformational constraint, Nature Chemical Biology.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera