Traktor besprutar ett fält med majsplantor.
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Insekter och andra kryp som lever på åkrar bidrar till att främja grödornas tillväxt. I en avhandling har forskare studerat hur de kan trivas och bli bra medhjälpare till odlare.

Åkrar där mat odlas är också viktiga livsmiljöer för en mängd småkryp. Där finns allt från små hoppstjärtar i jorden till större jordlöpare som strövar omkring på marken i jakt på ett byte. Många är nyttiga för odlingarna. De bryter ner organiska ämnen som sedan blir tillgängliga för växterna. De äter även växtätande insekter som annars kan minska skördarna.

Odlingsmetoder påverkar insekterna

Men med dagens odlingsmetoder minskar ofta nyttoinsekterna på åkern. Genom att satsa mer på att få dem att trivas kan behovet av mineralgödsel och bekämpningsmedel minskas, menar forskaren Janina Heinen vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Vi bör försöka minska graden av störning länkade till odlingstekniker, och samtidigt öka mängden föda och habitat för nyttoinsekter, säger hon.

För att kunna göra detta krävs kunskap om nyttoinsekternas ekologi och hur de påverkas av olika odlingsmetoder.

I en avhandling har Janina Heinen gjort fältförsök i Halland och Västra Götaland för att samla in en mängd data om hur olika jordbruksmetoder påverkar insekter. Hon har även inventerat insekter och tagit reda på ”vem som äter vem” på fältet för att förstå de ekologiska samspelen. Sammanlagt har över 90 000 insekter och spindlar samlats in och artbestämts.

Svart skalbagge bland träflis
Jordlöpare. Bild: Janina Heinen

Så gjordes studierna

Janina Heinen har samlat data under flera växtsäsonger. Detta för att undersöka betydelsen av plöjningsintensitet, användning av stallgödsel eller växtföljder med eller utan perenna gräs.

Hon har även fångat in insekter och spindlar på marken. Många av dessa insekter är rovdjur som äter andra insekter.

Jordprover har även tagits för att inventera markdjuren som spelar en viktig roll för näringsomsättningen, men som också kan vara byten åt rovdjuren. Insekter som lever på grödorna kan ställa till med problem för odlare.

Viktigt samspel mellan insekterna

Resultaten visar att organismerna ovan och under jord ingår i samma näringsväv. Markdjuren är viktiga för att rovinsekterna ska hitta mat hela året och finnas på plats för att äta upp skadeinsekterna när grödan växer på åkern.

Analyser av jordlöparnas maginnehåll visade också att ju fler olika rovlevande insekter som fanns på fältet, desto bättre fungerade den biologiska bekämpningen av insekter som skadar grödor och minskar skördarna.

Enligt avhandlingen leder minskad odlingsintensitet till en ökad mängd och mångfald av nyttoinsekter. Enligt Janina Heinen bör jordbruket fokusera på att utöka växtföljden med fleråriga gräs och minska jordbearbetningen för att skapa bra livsmiljöer för insekter.

– Åkrarna kan skötas som viktiga livsmiljöer för biologisk mångfald. Jag vill se en framtid där åkermarkerna kryllar av insekter och där vi uppskattar och värdesätter de samspel som tillsammans utgör ekosystemen vi är så beroende av, säger Janina Heinen.

Avhandling

Multi-level trophic interactions in diversified cropping systems: Functioning and dynamics among above- and belowground arthropods, Sveriges lantbruksuniversitet.

Kontakt:

Janina Heinen, doktorand vid institutionen för ekologi, SLU,
janina.heinen@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera