Två fladdermöss med mörk bakgrund. De flyger samtidigt som de äter nektar från en blomma.
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Produktionen av tequila i Mexiko är ofta dålig för fladdermössen. Men det finns sätt att göra tequilaproduktionen mer fladdermusvänlig.

Tequilans popularitet för med sig en intensiv odling av blå agave i Mexiko.

Problemet att de flesta producenter arbetar med en teknik som hindrar växterna från att blomma. Vid blomning går nämligen sockret till nektarn i blommorna och växten är inte längre användbar för tequilaproduktion.

Tequila och mezcal

Mezcal är samlingsnamnet på destillerade spritdrycker gjorda från arter i agavesläktet. Det som särskiljer tequila är att den är ursprungsskyddad och gjord på tequilaagave.

Tequila får endast tillverkas i delstaten Jalisco samt i delar av delstaterna Guanajuato, Michoacan, Nayarit och Tamaulipas i Mexiko.

Ingen råvara för sprittillverkning tar så lång tid att odla som agaven. Den odlas i upp till tio år innan den skördas.

Spetsiga grönblå växter växer i odling på rödaktig mark, blå himmel bakom.
Agaveodling i Mexiko.

Källa: Wikipedia

Tar bort fladdermössens mat

Denna teknik för asexuell reproduktion skadar agavens genetiska mångfald och riskerar att göra grödan mindre motståndskraftig mot skadeinsekter och klimatförändringar.

Dessutom har de intensiva odlingsmetoderna tagit bort en viktig näringskälla från fladdermöss då fladdermöss pollinerar blommorna och lever på nektarn från agaven.

En fladdermus som flyger och har magen mot kameran, svart bakgrund. Fladdermusen äter något i luften.

Odling måste göras mer hållbar

Det finns frivilliga program som låter tequilaproducenter märka sina flaskor med ett hologram om de tillåter sexuell reproduktion. Men eftersom många bönder enbart odlar agave för försäljning till destillerier och inte själv producerar tequila behövs, enligt bedömare, fler incitament för hållbar odling.

I en ny studie från bland annat Göteborgs universitet tillfrågades agavebönder om vad som behövs för att de ska vilja använda metoder som innebär en viss naturlig agaveblomning och fröproduktion.

Bönderna sa, bland annat, att de kan tänka sig att låta en specifik andel plantor blomma mot en subvention motsvarande hälften av investeringskostnaden. Andelen blommande plantor per hektar skulle då räcka för att säkra den biologiska mångfalden och erbjuda tillräcklig föda åt fladdermössen.

Fladdermusvänlig tequila är möjlig

Att ge sådana ekonomiska incitament skulle kunna vara en framkomlig väg, menar forskarna. De konstaterar också att ett samarbete mellan industri, konsumenter, beslutsfattare och naturvårdsgrupper är nödvändigt för att få fram mer “fladdermusvänlig” tequila.

*) Bild: U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters, Public domain, via Wikimedia Commons.

Läs också: Larver läker sår bättre än antibiotika – om vi låter dem

Vetenskaplig artikel:

Tequila, bats, and agave farmers: towards an understanding of the right incentives to protect genetic diversity, Environmental Research Communications.

Kontakt:

Alejandro Lopez-Feldman, Environment for Development, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
alejandro.lopez.feldman@efd.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera