Humla sitter på en växt i kanten av väg där en bil kör förbi.
En trädgårdshumla mumsar på en åkertistel intill en trafikerad väg. Bild: Svenja Horstmann
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Anpassad skötsel av vägrenar får blommor, bin och fjärilar att trivas bättre. Men det finns begränsningar. Mycket trafik längs en väg motverkar den positiva effekten för pollinatörerna.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet har undersökt om anpassad skötsel av vägrenar kan gynna vilda växter och insekter.

Studien har gjorts i Skåne där Trafikverket sköter vissa vägrenar för att gynna den biologiska mångfalden. Vägrenarna klipps bara en gång senare på sommaren när de flesta växter har blommat över.

Sen klippning det bästa

För att se effekter inventerade forskarna växter, fjärilar och bin både i vägrenar med naturvårdsanpassad skötsel och vägrenar som klipptes två gånger under sommaren.

Inte helt oväntat fann forskarna att vägrenar som bara klipptes på sensommaren bidrog till en större mängd blommor. Det resulterade i fler bin med en större variation av olika arter. För fjärilar var fördelen bara tydlig i vägrenar som Trafikverket pekat ut som artrika.

– Detta innebär att med rätt skötsel kan vägrenar användas som ett verktyg för att främja pollinatörer, säger Svenja Horstmann, doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Trafiken stör insekterna

Men trafik har en negativ effekt, visar studien. Mer trafikerade vägar gav både färre insekter och lägre mångfald av både vilda bin och fjärilar, oavsett skötselmetod. Breda vägkanter kunde dock motverka trafikens negativa effekter för vissa insekter.

– Längs de högtrafikerade vägarna fanns inget samband mellan fler växtarter och ett rikare fjärilsliv som vid de lågtrafikerade vägarna intill. Det tyder på att vissa fjärilsarter inte klarar av att överleva i de stressiga och farliga förhållanden som trafiken medför, säger Svenja Horstmann.

Mer skydd behövs

Enligt forskarna kan studien bli ett underlag för beslutsfattare och naturvårdare som vill förbättra vägrenar som livsmiljöer för pollinatörer. Genom att anpassa skötseln efter lokala förhållanden och trafikintensitet kan vägrenarna bli bättre för vilda bin och fjärilar.

– För att nå nationella och internationella mål om att stoppa förlusten av pollinerande insekter räcker det inte med naturreservat eller annat skydd. Vi behöver också identifiera andra miljöer med god potential att hysa biologisk mångfald, till exempel vägrenar, säger Svenja Horstman.

Vetenskaplig studie:

Traffic intensity and vegetation management affect flower-visiting insects and their response to resources in road verges, Journal of applied ecology.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera