Artikel från Göteborgs universitet

Skörden från en körsbärsodling kan öka rejält om både honungsbin och murarbin tar hand om pollineringen. Det visar en studie.

Körsbär är, liksom många andra fruktbärande växter, beroende av korspollinering för att bära frukt. Det innebär att en fruktodling behöver ha flera olika körsbärsträd för att bina ska transportera pollen från en sort till en annan vid befruktningen.

– Vanligen odlas körsbärsträden med växelvisa rader med de olika sorterna. I vissa fall kan man blanda sorter i samma rad, men då kan det bli svårt att skörda rationellt. Alltså måste bina flyga från en trädrad till nästa för att fruktsättningen ska lyckas, säger Julia Osterman, biolog vid Göteborgs universitet.

I en studie har hon och forskarkollegor i Tyskland upptäckt att körsbären på träden blev fler om pollineringen sköttes av flera arter av bin.

Fler arter ökar skörden

Forskarna studerade bin i totalt 17 körsbärsodlingar i östra Tyskland. Vissa odlare använde sig av honungsbin i bikupor som pollinatörer, andra hade vilda murarbin.

En del odlingar använde sig av båda arterna. Det gav utslag på körsbärsskörden.

– De odlingar som hade honungsbin och många murarbin kunde få bär på upp till 70 procent av blommorna. De odlingar som bara hade honungsbin eller bara murarbin som pollinatörer kunde ligga på 20 procent, säger Julia Osterman.

Många odlare hade alltså redan två arter av bin, ofta som en reserv om vädret är för kallt för honungsbina vid blomningen som sker tidigt för körsbär. Honungsbin blir aktiva först när temperaturen går över tolv plusgrader medan murarbin klarar lägre temperaturer. Den kraftiga ökningen av fruktsättning skedde när båda arterna var aktiva.

– En teori är att när murarbina också finns närvarande påverkas honungsbinas sök efter föda. De blir störda och byter därför trädrad oftare, vilket resulterar i mer korspollinering. Men det enda vi vet är bina interagerar och att det uppstår en synergieffekt, säger Julia Osterman.

Bin flyger mot bamburör
Rör av bambu eller trä med borrade hål lockar murarbin till fruktodlingar. Bild: Julia Osterman

Murarbin kan få hjälp på traven

Det här är värdefull information för körsbärsodlarna som kan bjuda in de vilda murarbina till sina odlingar genom att erbjuda bra bomaterial, menar forskarna.

– Murarbin är solitärer och tillverkar inte honung i vaxkakor som honungsbin, de är mer fokuserade på att samla in pollen som de matar sina avkommor med. De gillar att krypa in i rörformade utrymmen där de kan lägga sina ägg. Genom att placera ut till exempel bamburör eller trä med borrade hål i fruktodlingarna så kan odlarna få murarbina att bygga bo där. Men det verkar bara fungera till en viss gräns, sedan blir inte murarbina fler, även om man har placerar ut ännu mer bomaterial, säger Julia Osterman.

Liknande resultat har observerats i mandelodlingar. Nästa steg i forskningen är att undersöka om denna här synergieffekten gäller för andra fruktträd. Forskarna vill också  ta reda på exakt hur de båda bisorterna påverkar varandra.

Mer om studien

Studien genomfördes i Sachsen-Anhalt and Thüringen i Tyskland under våren 2020. Den gjordes i samarbete med forskare från Martin Luther University Halle-Wittenberg och ett forskningsinstitut i Erfurt.

Vetenskaplig studie:

Mason bees and honey bees synergistically enhance fruit set in sweet cherry orchards, Ecology and Evolution.

Kontakt:

Julia Osterman, forskare på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, julia.osterman@bioenv.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera