Forskare har tagit prover från 90 vattendrag i Sverige. Bild: Fernando Chaguaceda/SLU
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Insatser för att förbättra miljöerna i europeiska vattendrag gav effekt. Men den positiva utvecklingen har avstannat, visar en internationell studie.

Olika åtgärder under de senaste decennierna har resulterat i förbättrade miljöer i vattendrag i Europa, men den positiva utvecklingen tycks nu ha bromsat in.

Det visar en studie som analyserat insamlade data från vattendrag i hela Europa. Forskare har därmed fått en överblick av åtgärdernas resultat över tid.

– Eftersom data kommer från långa tidsserier har vi fått en unik inblick i vilka effekter som den europeiska vattenförvaltningen och det europeiska vattendirektivet, har haft. Vi kan tyvärr också se att de positiva effekterna har börjat klinga av, vilket är oroande. Resultaten är en tydlig indikation på att det sätt vi förbättrar och skyddar våra vatten måste ses över på nytt, säger forskaren Lenka Kuglerová vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som medverkar i studien.

Klimatförändringar ändrar spelplanen

Dagens vattenförvaltning bygger på rening av avloppsvatten och restaurering av vattenmiljöer för att vattendragen ska återgå till ett mer ursprungligt tillstånd. Men klimatförändringarna kommer göra det problematiskt att försöka återgå till historiska tillstånd, menar forskarna.

– Vi står inför ett stort skifte med förändrade ekologiska förutsättningar chansen att uppnå återhämtning till ursprungliga tillstånd blir minimal. Klimatförändringarna ändrar spelplanen för vattenförvaltningen och innebär att vi kommer behöva arbeta på nya sätt och tvingas att göra tuffa avvägningar mellan olika intressen, menar forskaren David Angeler vid SLU.

Nytänkande och smarta åtgärder behövs

I studien betonar forskarna att det behövs ett nytänkande kring ländernas nationella vattenförvaltning. De vill se större geografiska grepp för att täcka in kopplingarna som finns i naturen och en ökad hänsyn till framtidsscenarier.

– Studien visar hur viktigt det är med smarta åtgärder och att ta hänsyn till vilka funktioner ett vatten ska ha och vilka vattenlevande organismer som kan bidra till det. Det är inte bara biodiversitet i sig som är viktig, utan även vilken funktion de arter som lever där har. På så vis får vi ekosystem som är bättre rustade för framtiden, säger  Brendan McKie som är forskare vid SLU.

Mer om studien och EU:s vattendirektiv

EU:s vattendirektiv trädde i kraft år 2000 och ska säkra en god vattenkvalitet i Europa. Direktivet skyddar alla former av vatten. Att återställa ekosystem i och kring vattenförekomster och minska föroreningar i dem, ska leda till en hållbar vattenanvändning av enskilda och företag göra samt att en ”god status” kan nås.

90 svenska vattendrag ingick i den europeiska studien som samlat information från totalt 1816 dataserier från europeiska vattendrag. Den svenska informationen kommer från nationella och regionala program för miljöövervakning.

Vetenskaplig studie:

The recovery of European freshwater biodiversity has come to a halt, Nature.

Kontakt:

Lenka Kuglerova, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, lenka.kuglerova@slu.se

Brendan Mckie, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, brendan.mckie@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera