Sjö med grönska på två sidor, stenar i vattnet. Sommartid.
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Det förekommer tydliga säsongsvariationer vad gäller miljöföroreningar i vattendrag och sjöar. UV-filter från solkrämer hittas främst under sommaren, till exempel.

Tidigare studier av föroreningar i vatten har kunnat påvisa en skillnad i koncentrationer vid reningsverk, men inte hur det ser ut i vattendrag och sjöar som tar emot avloppsvattnet från reningsverk. Det senare undersöks dock i en studie från SLU.

Säsongsvariationen visar sig vara knuten till vissa föroreningar och grupper av föroreningar. I vattendrag återfinns UV-filter från exempelvis solkrämer främst under sommaren. Bakteriedödande parabener med antimögel-egenskaper har hittats främst under våren.

– Säsongsvariationen kan bero på användningsmönster av produkter som speglar exempelvis försäljning av solkräm eller medel mot hösnuva, men också säsongsvariationer av kemikalienedbrytande bakterier eller solljus, säger Daniel Malnes, doktorand vid SLU.

Utsläpp stannar kvar i sjöar

Med utgångspunkt i ämnen som tidigare studier funnit i vattenmiljöer i Europa har Daniel Malnes letat efter samma ämnen i sjöar och sammanhörande vattendrag i Sverige.

Längs vägen där tillflödena till sjöarna rinner fram hamnar olika miljöföroreningar i vattnet. De kan exempelvis komma från reningsverk som ofta är placerade i närheten av vattendragen. Många av de miljöföroreningar som ingick i studien är svåra att avlägsna från vattnet i reningsverk med nuvarande teknik.

– Reningsverkens avloppsvatten blandas ut i vattendragen med varierande halter av olika miljöföroreningar. Med vattenflödet når de sedan sjöarna där föroreningarna blandas med varandra, och de föroreningar som inte bryts ner stannar i sjöarna en längre tid. Att det verkligen är så här syns tydligt i provresultaten i mitt arbete, säger Daniel Malnes.

Kan påverka under lång tid

Totalt ingick 23 vattendrag och tre sjöar i den aktuella studien. Att vissa miljöföroreningar är rörliga och motstår nedbrytning i vattenmiljön kan påverka ekosystemet i sjöar under en längre tid, säger Daniel Malnes.

– Detta är olyckligt eftersom sjöarna bidrar med viktiga värden. Till exempel har sjöarna och vattendragen skyddsvärda ekosystem med organismer som bland annat utför viktiga ekosystemtjänster, och sjöarna är dessutom riksintressen som källor för dricksvatten.

Licenciatavhandling:

Contaminants of Emerging Concern in Swedish Freshwater Environments: Sources, Occurrence, and Impacts, SLU.

Kontakt:

Daniel Malnes, doktorand, Institutionen för vatten och miljö, Avdelningen för organisk miljökemi och ekotoxikologi vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.
daniel.malnes@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera