Information om behandling av personuppgifter

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, lämnar Vetenskapsrådet följande information om behandlingen av dina personuppgifter när du har ett användarkonto på tjänsten för journalister på forskning.se.

Dessa personuppgifter samlas in:

Personuppgifter samlas in i samband med att du ansöker om ett användarkonto.

De uppgifter som samlas in är:

  • För- och efternamn
  • E-postadress

Har du ett användarkonto i egenskap av journalist kan du även uppge namn på arbetsgivare.

Är du kommunikatör samlar vi in den arbetsgivare du uppger och du kan välja att uppge ditt telefonnummer.

Du kan själv när som helst ändra dessa personuppgifter eller ta bort ditt användarkonto.

Om din ansökan om ett användarkonto avslås raderas dina personuppgifter i samband med avslaget.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifterna samlas in för att forskning.se ska kunna tillhandahålla tjänsten.

Personuppgifterna används för kommunikation mellan journalister som ställer frågor och kommunikatörer som svarar och förmedlar kontakter till forskare.

Så hanterar vi personuppgifterna

Dina personuppgifter finns lagrade på tjänsten. Uppgifterna lagras på servrar som finns i Sverige.

Dina personuppgifter sparas under hela tiden tjänsten används av dig. Om du är inaktiv under två år raderas kontot och personuppgifterna. Om du begär återkallelse eller raderar ditt användarkonto raderas personuppgifterna omgående.

Då ditt konto upphör:

  • Är du journalist kommer de frågor du ställt att kopplas till ett administratörskonto på Vetenskapsrådet.
  • Är du kommunikatör kommer innehållet i de svar du skickat in via tjänsten att kopplas till en annan användare vid din organisation.
  • Om din organisation avslutar sitt konto kommer svaren ni gett via tjänsten att kopplas till ett administratörskonto på Vetenskapsrådet.

Så skyddar vi personuppgifterna

Vetenskapsrådet vidtar relevanta och tillräckliga åtgärder för att säkerställa uppgiftsskyddet i enlighet med vid var tid gällande regler.

Rättslig grund för att samla in personuppgifter

Vetenskapsrådet har i uppdrag att informera om myndighetens verksamhet i enlighet med 6 § myndighetsförordningen och vidare ett regeringsuppdrag att stimulera kommunikation om och kring forskning. Det rättsliga stödet för behandlingen av dina personuppgifter är därför att det sker för att utföra uppdrag av ett allmänt intresse.

Dina rättigheter

Du har givetvis rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har också rätt att få dina uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Behandlingen av dina personuppgifter i journalisttjänsten på forskning.se sker helt frivilligt och du har möjlighet att när som helst avsluta ditt konto och därmed upphöra med behandlingen.

Andra som kan ta del av dina personuppgifter

Myndigheten Vetenskapsrådet är ansvarig för forskning.se och tjänsten för journalister. Det är en offentlig verksamhet vilket innebär att personuppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredje man, bland annat vid en begäran om allmänna handlingar i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Ett utlämnande föregås alltid av en sekretessprövning.

Vem har personuppgiftsansvar?

Vetenskapsrådet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vårt dataskyddsombud når du via e-postadressen dataskyddsombudet@vr.se eller telefonnummer +46 8 546 44 000.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera