Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Rullstol som hjälpmedel har ansetts öka risken för frakturer hos äldre. Men en studie visar att det är tvärtom. Rullstolsanvändning minskar risken rejält för dessa skador.

Att använda en rullstol leder ofta till många timmar i samma sittställning. Det innebär också att benen inte belastas, en situation som kan leda till sämre funktion och förlust av benmassa. Det i sin tur gör skelettet skörare och risken för frakturer ökar. Därför har rullstolsanvändning bedömts vara en riskfaktor för frakturer.

Men en ny studie visar att rullstolsanvändning inte bör ses som riskfaktor för fraktur i gruppen äldre sköra personer. Det är nämligen rullstolsanvändarna som klarar sig bäst undan frakturer.

Betydligt lägre frakturrisk

Studien är den hittills största inom området och omfattade över 55 000 rullstolsanvändare i Sverige. Den genomsnittliga åldern var 83 år.

Resultatet visar att personerna i rullstol fick mindre än hälften så många frakturer jämfört med personer som gick med eller utan hjälpmedel.

För benskörhetsfraktur och höftfraktur var skillnaderna mellan grupperna ännu större, och uppgick till ungefär tre gånger färre frakturer hos rullstolsanvändarna. De hade också mindre än hälften så stor risk för fallskador.

Viktigt när rullstol övervägs

I Sverige förskrivs rullstol vanligen av en fysioterapeut eller en arbetsterapeut. Patientens behov avgör om rullstol rekommenderas eller inte. Faktorer som vägs in är oförmåga att förflytta sig, svaghet, dålig balans och om personen ofta faller.

– Det vi visar är att rullstolsanvändande är kopplat till kraftigt minskad risk för frakturer hos äldre sköra personer, oavsett möjlig orsak till att de använder rullstol. Eftersom frakturer, och speciellt höftfrakturer, orsakar enormt lidande och kräver stora sjukvårdsresurser är fynden viktiga, konstaterar Mattias Lorentzon som forskar vid Sahlgrenska akademin.

Studiens fynd kan få betydelse när val av rullstol övervägs.

– För den som överväger att förskriva en rullstol till en patient, och gör en värdering av risk och nytta, är fynden av särskilt intresse. Stillasittande i rullstol är negativt på många sätt, därför är det glädjande att risken för fall och fraktur minskar, säger forskaren Kristian Axelsson vid Sahlgrenska akademin.

Siffror från studien

55 442 rullstolsanvändare i Sverige ingick i studien och följdes under cirka två år. Sex av tio var kvinnor. I en kontrollgrupp fanns personer som gick själva, med eller utan hjälpmedel.

4 148 frakturer identifierades bland personerna som använde rullstol. Kontrollgruppen, som inte använde rullstol, hade 10 344 frakturer.

Med en rullstol var risken för frakturer 2,3 gånger lägre.

Studie:

Comparison of Fractures among Older Adults who are Ambulatory vs those who use Wheelchairs in Sweden, Jama Network Open.

Kontakt:

Kristian Axelsson, ST-läkare på Närhälsan i Skövde och forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, kristian.axelsson@gu.se

Mattias Lorentzon, professor i geriatrik på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, mattias.lorentzon@medic.gu.se

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera