Bild: Serjan Midili, Unsplash
Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Många patienter med postcovid upplever problem med andningen, trots att mätning med vanliga tester visar att deras syresättning och lungvolymer är normala. Dessa patienters funktion och symtom behöver undersökas bredare.

– Det är viktigt att dessa patienter undersöks utförligare utöver sedvanliga undersökningar, säger Monika Fagevik Olsén, översjukgymnast vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och adjungerad professor vid Göteborgs universitet.

Monika Fagevik Olsén har gjort en studie på patienter som haft mer eller mindre kraftiga symtom under en covid-19-infektion, men som alla vårdats hemma. Deras andningsbesvär har fortsatt även efter att de tillfrisknat från infektionen.

– När patienterna sökt vård och genomgått sedvanliga undersökningar, som till exempel test av syresättning under gångtest eller mätning av lungvolymer, har dessa visat normala värden. De har ofta fått information om att allt är normalt, trots deras upplevelse att så inte är fallet. När patienterna kommer till oss har vi kunnat visa att deras andningsmönster och andningsrörelser avviker. Många av dem är väldigt svaga i andningsmuskulaturen, säger Monika Fagevik Olsén.

Avvikande andningsmönster hos patienter med postcovid

– Det som gör den här studien unik är att vi objektivt har kunnat bekräfta att andningsmönstret ofta är påverkat. Vi har sett det kliniskt och det har rapporterats i tidigare internationella studier. Men det har inte påvisats med en objektiv mätmetod tidigare.

Med ett speciellt instrument går det att mäta andningsrörelserna. Resultaten visar att det är viktigt att brett undersöka funktion och symtom hos patienter med andningspåverkan vid postcovid, även när mer gängse tester och undersökningar visar på normala värden.

Fysioterapeut kan hjälpa patienter med andningsbesvär

– Flera av de patienter vi har haft här har gått med sina andningsbesvär under lång tid eftersom man vid tidigare undersökningar inte hittat något fel. De blir ofta otroligt lättade av att få veta vad som kan vara orsak till problemen.

Studien omfattar även resultat av behandling, vilket kommer att redovisas framöver. Det finns specifik och individuell behandling som till exempel andningsövningar och ändrad andningsteknik som kan ha mycket god effekt på symtomen.

– Med resultaten från denna studie kan dessa patienter förhoppningsvis få bättre hjälp. Har man andningssymptom efter infektionen kan man som patient vända sig till fysioterapeut inom primärvården eller fysioterapeut som är specialist inom respiration.

Vetenskaplig artikel:

Long COVID – respiratory symptoms in non-hospitalised subjects – a cross-sectional study, European Journal of Physiotherapy.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera