Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En studie visar att allt färre personer med typ 1-diabetes insjuknar i hjärt-kärlsjukdomar eller avlider. Men prognosen varierar och vården kan därför behöva anpassas till olika riskgrupper.

Historiskt sett har personer med typ 1-diabetes haft en högre risk att dö i hjärt- kärlsjukdomar än människor i allmänhet. Och även om risken fortfarande är tre till fem gånger högre, har risken för den här gruppen stadigt minskat de senaste decennierna. Men skillnader i prognos inom gruppen är stor, visar en studie från Göteborgs universitet.

Njurpåverkan, även i mindre grad, från diabetessjukdomen har stor betydelse för hjärtsjukdom och dödlighet.

– För dem utan njurkomplikationer eller tidigare hjärtsjukdomar – vilka utgör knappt hälften av dem vi studerat – är dödligheten inte större än inom normalbefolkningen i stort, säger forskaren Sara Hallström.

Variationer inom patientgruppen

I studien har forskarna gått igenom data i nationella register för över 45 000 patienter med typ 1-diabetes. De har sedan jämfört uppgifterna med en kontrollgrupp på över 220 000 personer.

Utöver trenden med minskad risk för hela gruppen var ett viktigt resultat att variationer finns inom patientgruppen.

– Det här innebär att vården vid typ 1-diabetes behöver differentieras än mer i hög- och lågriskpatienter med tanke på högt blodsocker, njursjukdom eller hjärtsjukdom, säger Sara Hallström.

Högriskpatienter behöver mer intensiv behandling

Dessutom behöver behandlingen av högriskpatienterna bli mer intensiv än idag för att uppnå minskad dödlighet även i den gruppen.

Forskarna förväntar sig att prognosen kommer förbättras ytterligare i framtiden.

– Med dagens diabetesvård kommer många barn och unga vuxna med typ 1-diabetes sannolikt ha en god prognos i framtiden eftersom allt större grupper når en god blodsockerkontroll och har fler riskfaktorer välbehandlade, vilket resulterar i relativt låg risk för utveckling av njur- och hjärtsjukdom.

Studien är utförd av Göteborgs universitet i samarbete med forskare vid Linköpings universitet och Harvard Medical School i USA.

Vetenskaplig studie

Risk factors, mortality trends and cardiovasuclar diseases in people with Type 1 diabetes and controls: A Swedish observational cohort study, The Lancet Regional Health – Europe

Kontakt

Sara Hallström, doktorand, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, sara.el.nilsson@vgregion.se

Marcus Lind, professor i diabetologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, marcus.lind@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera