Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Moderna insulinpumpar ger en tydlig förbättring av blodsockernivåerna vid typ 1-diabetes. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

Nya avancerade insulinpumpar tar hjälp av algoritmer för att dosera insulin och automatiskt hålla blodsockernivåerna på en jämn nivå. Den moderna tekniken kallas AHCL och har använts av patienter med typ 1-diabetes under några år.

En studie vid Sahgrenska akademien har nu utvärderat användningen av så kallade hybridpumpar. I studien ingick drygt 140 vuxna med typ 1-diabetes. Deltagarna var i 40-årsåldern och hade haft sin AHCL-pump i drygt 1,5 år.

Minskad risk för organskador

Resultatet visar att patienterna fick en tydlig förbättring av blodsockret. Målet med insulinbehandlingen är att hålla blodsockret jämnt, mellan 3.9–10 mmol/L.

I genomsnitt ökade patienternas tid med blodsockernivåer inom detta spann med omkring 3,5 timmar per dygn. Den nya behandlingen minskade även tiden med alltför låga blodsockervärden.

– Det är en kraftig förbättring att patienterna i snitt ökar sin tid i målområdet med så mycket som tre och en halv timme. Riktlinjer anser att förbättringar på cirka en timme inom målområdet har en viktig betydelse för att minska risken för organskador, säger Ramanjit Singh, ST-läkare och forskare vid Göteborgs universitet.

Biverkningar och säkerhet

Även om behandlingen fungerar bra ser forskarna utvecklingsmöjligheter. Var tredje patient fick till exempel hudreaktioner av det klister som används för att fästa pumpen.

– Vi tror att blodsockervärdena kommer att förbättras ytterligare när fler patienter får den nya behandlingen. Det kommer leda till att organskador minskar och att prognosen blir bättre. Utveckling av mer tolererbara produkter för huden är viktigt ihop med behandlingen och ytterligare större studier för att bedöma säkerhet av behandlingen är av värde, säger Marcus Lind, Marcus Lind, professor i diabetologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

AHCL står för Advanced Hybrid Closed Loop. Pumpen levererar insulin dygnet runt via en slang kopplad till en tunn kanyl i underhudsfettet. I Sverige har dessa pumpar varit tillgängliga för behandling av diabetes typ 1 de senaste åren.

Studien visar att i genomsnitt ökade patienternas tid med blodsocker på önskvärd nivå med omkring 3, 5 timmar per dygn. Innan pumpen sattes in befann sig patienternas blodsocker inom rekommenderade nivåer i genomsnitt 57 procent av tiden. Med hybridpump ökade den genomsnittliga tidsandelen till 71,5 procent.

Vetenskaplig studie:

Effects, safety, and treatment experience of advanced hybrid closed loop systems in clinical practice among adults living with type 1 diabetes, Journal of Diabetes Science och Technology.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera